Can't find it? here! find it

Wednesday, May 28, 2008

Do you know? Ghost's phone number in the movie named สี่แพร่ง is existed

รู้มั้ยว่า เบอร์มือถือผี ใน สี่แพร่ง มีจริง
Do you know? Ghost's phone number in the movie named
สี่แพร่ง is existed


คลิกเพื่อขยายภาพ

กิจกรรม MMS กับภาพยนตร์เรื่อง 4แพร่ง
MMS activity with Movie named
สี่แพร่ง
รู้มั้ยว่า “เบอร์มือถือผี” ในเรื่อง “สี่แพร่ง” มีจริง !!!
Got to know that ghost phone number of the movie
087 044 7331
กลัวไหม ถ้าอยู่คนเดียวแล้วได้ MMS ภาพสยองจากหนังสี่แพร่ง……..!!!!
What If you stay alone and get those MMS from that movie. Are you going to fear?
วิธีร่วมกิจกรรม

ส่ง MMS รูปหน้าคุณในแบบที่กลัวสุด ๆ พร้อมพิมพ์ข้อความปลุกผี 4 พยางค์ มาที่ 0870447331

ลูกค้าจะได้ MMS ตอบกลับเช่น


คุณนี่กล้าดีนะ! ส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยสิ
ชู้อย่างเธอ ต้องเจออย่างชั้น…….


รางวัล ซิมเบอร์สวยลงท้าย 444 พร้อมค่าโทรฟรี 4 เดือน 4,000 บาท (เดือนละ 1,000 บาท) 4 รางวัล

ระยะเวลา 4 – 24 พ.ค. 2551

ประชาสัมพันธ์ Standy ที่โรงภาพยนตร์ , leaflet , MMS Broadcast

ประกาศผล 4 มิถุนายน 2551

Sunday, May 11, 2008

5 ways to stop smoking

เผย 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่(1)
10 ways stopping cigarette's technical.
วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก บางคนอาจถือฤกษ์เป็นวันเลิกบุหรี่ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี
May 31 all the time. Is the No Cigarette world. Some people think it's the stopping cigarette's special time, But they don't know that When, Where, How to stop those!?

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูลว่า แต่ละปีคนไทยเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า 200,000 คน หรือโดยเฉลี่ยมีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ถึงวันละ 600 คน จากสถิติพบว่า ร้อยละ 80 ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่สามารถเลิกได้ด้วยตัวเอง ด้วยการเลิกอย่างเด็ดขาดและต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ถ้าหากคุณอยากเป็น 1 ใน 200,000 คน ที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ลองปฏิบัติตามวิธีง่ายๆ ที่มูลนิธิฯให้คำแนะนำไว้ ดังต่อไปน

Thailand said that. Every year Thai people can cancel those. Even more than 200,000 men

Or, about 600 men/day from the graph shown that 80%. Can do it themself. Without touching those, And they have a good prepares, Do you want to be one of 200,000? Read those instructions.

1. ขอคำปรึกษา คุณอาจโทรศัพท์ขอคำแนะนำได้ที่หมายเลข 1600 หรือจากคนรู้จักที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จมาแล้ว

1.Advisement - you may call someone for the information, Or you may asking someone who succeed.

2. หากำลังใจ ควรบอกให้ คนใกล้ชิดทราบความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ กำลังใจจากคนรอบข้างช่วยคุณได้

2. Morality - Tell someone who closed to know that you going to take serious. Those can help you.

3. เป้าหมายอยู่ข้างหน้า ควรวางแผนโดยกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่ อาจเลือกวันสำคัญต่างๆ ของครอบครัว เช่น วันเกิดตัวเอง วันครบรอบแต่งงาน หรือวันเกิดลูก แต่ไม่ควรกำหนดวันที่ห่างไกลเกินไป เพราะอาจหมดไฟเสียก่อน

3. Destination - planning to make sure before you going to cancel it. Take the most important day in your family. ex. like your birthday, Marry round, or Your child's birthday. Must not be too far, Or you going to lose it

4. ไม่รอช้า...ลงมือ ด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ให้หมด เตรียมผลไม้หรือขนมขบเคี้ยวที่ไม่หวานหรือไม่ทำให้อ้วนไว ้เพื่อช่วยในการลดความอยากสูบบุหรี่ รวมถึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่คุณมักทำร่วมกับการสูบบุหรี่ เช่น อ่านหนังสือแทนการสูบบุหรี่ระหว่างเข้าห้องน้ำ ลุกจากโต๊ะทันทีที่กินอาหารเสร็จ หรือแปรงฟันทุกครั้งหลังกินอาหาร

4. No waiting - Drop all of those thing down immediately. Get fruit, or candy snak which is not sweet , or don't make your self too fat. To make you don't smoke. Change your activity that make you must be with cigarette. Take toothbrush after your meal.

5. ถือคำมั่นไม่หวั่นไหว เมื่อถึงวันลงมือ ขอให้คุณตื่นนอนด้วยความสดชื่น บอกตัวเองว่ากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนใกล้ชิด เมื่ออยากสูบก็ขอให้ทบทวนเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจเลิกสูบ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ล้างหน้า ดื่มน้ำ อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ หรือเล่นกับลูกให้มากขึ้นก็จะช่วยให้ผ่านพ้นความอยากสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

5.Make confirmation - When your time are arrival. Hope you awaken with happiness. Tell yourself

that. You do your best for your family and your friend. When you want it!? "Repeat yourself" that must not smoke it. repeat your confirm!!!! REPEAT REPEAT REPEAT!!!!!!! ,or Changing your attitude by take bath, Clean your face, Drinking water, or you stay close with someone who doesn't smoke. playing with someone or do something that make you don't smoke.

Those will make you don't smoke easier.

secret of stop smoking

เผย 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่(1)
10 ways stopping cigarette's technical.
วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก บางคนอาจถือฤกษ์เป็นวันเลิกบุหรี่ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี
May 31 all the time. Is the

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูลว่า แต่ละปีคนไทยเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า 200,000 คน หรือโดยเฉลี่ยมีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ถึงวันละ 600 คน จากสถิติพบว่า ร้อยละ 80 ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่สามารถเลิกได้ด้วยตัวเอง ด้วยการเลิกอย่างเด็ดขาดและต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ถ้าหากคุณอยากเป็น 1 ใน 200,000 คน ที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ลองปฏิบัติตามวิธีง่ายๆ ที่มูลนิธิฯให้คำแนะนำไว้ ดังต่อไปนี้

1. ขอคำปรึกษา คุณอาจโทรศัพท์ขอคำแนะนำได้ที่หมายเลข 1600 หรือจากคนรู้จักที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จมาแล้ว

2. หากำลังใจ ควรบอกให้ คนใกล้ชิดทราบความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ กำลังใจจากคนรอบข้างช่วยคุณได้

3. เป้าหมายอยู่ข้างหน้า ควรวางแผนโดยกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่ อาจเลือกวันสำคัญต่างๆ ของครอบครัว เช่น วันเกิดตัวเอง วันครบรอบแต่งงาน หรือวันเกิดลูก แต่ไม่ควรกำหนดวันที่ห่างไกลเกินไป เพราะอาจหมดไฟเสียก่อน

4. ไม่รอช้า...ลงมือ ด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ให้หมด เตรียมผลไม้หรือขนมขบเคี้ยวที่ไม่หวานหรือไม่ทำให้อ้วนไว ้เพื่อช่วยในการลดความอยากสูบบุหรี่ รวมถึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่คุณมักทำร่วมกับการสูบบุหรี่ เช่น อ่านหนังสือแทนการสูบบุหรี่ระหว่างเข้าห้องน้ำ ลุกจากโต๊ะทันทีที่กินอาหารเสร็จ หรือแปรงฟันทุกครั้งหลังกินอาหาร

5. ถือคำมั่นไม่หวั่นไหว เมื่อถึงวันลงมือ ขอให้คุณตื่นนอนด้วยความสดชื่น บอกตัวเองว่ากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนใกล้ชิด เมื่ออยากสูบก็ขอให้ทบทวนเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจเลิกสูบ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ล้างหน้า ดื่มน้ำ อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ หรือเล่นกับลูกให้มากขึ้นก็จะช่วยให้ผ่านพ้นความอยากสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

เนื้อที่หมดเสียแล้ว สัปดาห์หน้ามาว่ากันต่ออีก 5 เคล็ดลับ.

Saturday, May 10, 2008

Do you belive?

THE spider web. If it become thicks like pencil. It shall be the most powerful protein's organism production. Think about this it can even holding Boeing 747 plane stop immediately at once.

Insect are the strongest organism in the world
Ant - Can hold the worn which is more than them self weight times 6-7.


Hercules beetle - can raise dumbbell 15 kilos.


But the best fighter in these group are grasshopper. Think about it. If it has height 100 kilos.
It's may be able to kill 3 elephants!!!!!

Tuesday, May 6, 2008

rasist sometime doesn't good rasistときどき。。ラシストは透けないで。

Japanese travelers has come to Thailand

last day That guy has called the Taxi

tell the Thai taxi driver to go to Airport

while the Honda has pass. Japanese guy should out

"HONDA super fast made in Japan"
Then sit back with the rasistness

while the TOYOTA has pass. Japanese guy should out
"TOYOTA super fast made in Japan"

Not so fast
while the MITSUBISHI has pass. Japanese guy should out
"MITSUBISHI super fast made in Japan"

TAXI driver has had mad at him, but did not sensitive out
Drive and quiet
Even he must hear those beautiful thing all the way long many many times

One more time. When arrive Suwannabhumi Taxi has check that 367 baht.

That guy has shock

Oiya. Why it's so expensive!?!!?!?!?!?!?

Yes Taxi driver has chance he doesn't take slow turn back and said that

"This car is fast. made in Japan" Holy !!!!!!!!!!!!!!

Keyboard's crew

พบแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โสโครก ยิ่งกว่าที่นั่งของโถส้วม

พบแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โสโครก ยิ่งกว่าที่นั่งของโถส้วม แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ , แป้นพิมพ์ , คอมพิวเตอร์ , โถส้วม , สกปรก , โสโครก , keyboard ,

Group of researcher at London hospital university has had identified that

Some of per son's keyboard are super super, And supreme sarcastic. Even more sarcastic than toilet

Researcher has inspect that keyboard. By using the needle the keyboard and then using the lens to check it out, An found out that it even more poisonous than toilet seat times 4-6.

Dr. Willson adviser of the university said that "If someone lending to someone is the most supreme infection for now." "We also found something growing up in the keyboard. I ensure that it also inside the nose and the stomach of the user also." Who've got the Stomaches , Flu, or kidney problems may be able infected from KEYBOARD

At the same time Computer magazine director has introducing that "We have to clean the keyboard it's doesn't hard, But the again it won't make your health bad also."

Monday, May 5, 2008

Deadly ,And danderous animal&mamal

1. ยุง (ร้ายกว่าเสือ)

Mosquito
บางชนิดก็แค่กัดเจ็บๆ ครับ แต่บางชนิด
ที่แหละร้ายชนิดร้ายกาจต้องพยายามเลี่ยงเอาไว้
เพราะมันสามารถเป็นพาหะนำโรคร้ายสู่มนุษย์ ซึ่งปีหนึ่งๆ
พบว่า คนเราตายเพราะยุงเนี่ยได้คร่าประชากรโลก
กว่าสองล้านคนทีเดียว
Some bite you just felt painful, But some of them are really dangerous.
Better get away from those , Because 2,000,000 people has spend to
the graveyard for only a year.
2. กบพิษ"พันธุ์ดารต์"
Dardfrog


เจ้ากบที่เห็นเนี่ยไม่เหมาะสำหรับไปจูบมันแน่ๆ
ก็เพราะว่า มันสามารถผลิตสารพิษร้ายแรง เพื่อ
ใช้ป้องกันตัวเองจากการถูกคุกคามของสัตว์อื่นๆ เขาบอกว่ากบ
ประเภทนี้แค่ตัวเดียวมีพิษขนาดทำให้คนตายได้ถึง 10 คน!
This frog is shouldn't suppose to kiss, Because It has supreme poisonous
For their own protection from been hunting. Somebody said that 1 frog's poison = 10 people dead
3. งูเห่าเอเชีย
Asian snake


แม้ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีพิษ แต่จริงๆ แล้วมันเนี่ยแหละ
อันตรายกว่างูสายพันธุอื่น โดยสถิติคนถูกงูกัดตาย 5
หมื่นคนต่อปี ก็ถือว่าอันตรายสำหรับมนุษย์แล้ว
Even it doesn't look like dangerously. think again This snake are more deadly than other snake. 40,000-50,000 dead/year. Is deadly enough for human.
4. แมงกระพรุนออสเตรเลีย
Australia Jelly fish


พิษของมันถือว่าอันตรายสุดๆ ด้วยหนวดที่มีเป็นจำนวนมาก
ยาวกว่า 15 ฟุต เชื่อไหมว่าหนวดแต่ละเส้นสามารถ
คร่ามนุษย์ได้กว่า 60 คน
It poison is really really really deadly. With it tails which is many many tails. Get to know it now!!!! Each tails can kill people 60/little Drop of poison.

5. ฉลามขาว
อันตรายสุดๆ ถ้าเผชิญหน้ากับมัน คุณมีสิทธิจะโดน
เขี้ยวฉลามที่ว่ากันว่ามีถึง 3 พันซี่ขย้ำจนเหลือแต่กระดูก
หากไปเที่ยวว่ายน้ำในทะเลแล้วเปิดโอกาสให้มันได้กลิ่นเลือดละก้อ
Obviously dangerous If you face on it. You may get 3,000 shark's fangs
decent upon you until you have but bones, If you swimming and let it smell your blood.
YES!!!! prepare pray for yourself, Because you shall not survive.
"Exception for webmaster who i called myself. Kurosameshin=lord of the black shark, Because I'm kind (to share my history with you lol) "
6. สิงโตแอฟริกา
Africa Lion


ถือว่าเป็นสุดยอดของนักล่าของสัตว์บก เพราะทั้งใหญ่โต
ว่องไว ฟันก็คมกริบ ว่ากันว่าแค่แมวตัวใหญ่ก็เกือบจะเป็นนักล่า
ที่สมบูรณ์แบบได้เหมือนสิงโตเลย ทีเดียว
Best of the land hunter ever, Big speed , And super sharp fang
Somebody say that just big cat are almost strong like Lion.
7. จระเข้น้ำเค็ม
Lake crocodile


อันตรายแน่ๆ ถ้าไปแช่น้ำในทะเลสาปอยู่นานๆ เพราะมันชอบ
ซ่อนอยู่ในหนองน้ำ คอยเหยื่อที่ผ่านมาก่อนจะตะปบ
ลากลงน้ำ ก่อนจะขย้ำคุณ จนใครก็จำสภาพไม่ได้
กลายเป็นศพเท่านั้นเอง
Sure you shall die if you go to the lake(that have these kind of crocodile) and swim
Because it likes to hide in the lake waiting for bet. It shall pull you down into water. Before it take you to heaven above. When you get yourself up. You already become piece of cake that's all.
8. ช้างแอฟริกาดัมโบ้
Dumbo


แม้ใครจะคิดว่าช้าง เป็นมิตรกับมนุษย์ก็ตาม
แต่เจ้าพันธ์ดัมโบ้ นี้ เขาว่ามันดุร้ายอันตรายใช่ย่อย
เพราะปีหนึ่งมีคนตายเพราะเจ้าช้างพันธุ์นี้กว่า 500 คน
ทั่วโลก เพราะน้ำหนักมันถึง 16,000 ปอนด์
เรียกว่ามันเป็นสัตว์หนักที่สุดที่ทับมนุษย์
Who think that elephant is kind, love people. Think again!!!
This elephant(Dumbo) it really cruel. 500 people has been killed by put it 6 tons body on the human body. All over the globe
9. หมีขั้วโลก
White bear


แน่ละว่าจริงๆ แล้วมันอาจดูน่ารัก(เหมือนหมีแพนด้า?)
ถ้าอยู่ในสวนสัตว์ แต่ในป่าหรือในขั้วโลก
บ้านของมันแล้ว มันจะกินลูกแมวน้ำเป็นอาหาร
และถ้าสนุกขึ้นคิดจะเล่นกันลูกแมวน้ำแล้ว ถือว่าอันตรายสุดๆ
เพราะมันสามารถพุ่งเข้าชนเรา ก่อนจะใช้อุ้งเท้าตบ
Sure is look cute(like panda?!?!?) when it at the zoo, But in the north pole, or wild. It likes to eat seal as the food, But the again if you think you likes to play with seal it will tackle you and then use it tail slab you. AIYA!!!!!!!
10. วัวพันธุ์แอฟริกา
Africa buffalo


ถ้ามันเจอผู้รุกรานก่อน ก็จะพุ่งจะชาร์จก่อนทันที
เ อาแค่ว่ามันมีน้ำหนักตัว 1,500 ปอนด์ และมีเขาแหลม 1
คู่ถ้าเจอแค่ตัวเดียวอาจเคราะห์ดีรอดชีวิตได้
แต่ถ้าโชคร้ายคือ มันกรูกันมาเป็นฝูงแล้ว รับรองว่าจะโดน
เหยียบขย้ำร่างจนเละเท่านั้นเอง
...........
If it saw you. It shall charge you. think about it 900 kilo. With horns.
If you see just once buffalo is super lucky. Prepare donation for Buddhism. Prepare to go to church to say thanks to god immediately. But if it come you for hordes prepare your coffin.
lol

Friday, May 2, 2008

ภาพจำลองมนุษย์นีอันเดอร์ทัลวัยเด็ก (ภาพจากสถาบันมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยซูริค เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
โรเบิร์ต แม็คคาร์ธีย์ (ภาพจาก www.fau.edu)

ฟิล ลีเบอร์แมน(ภาพจาก www.cog.brown.edu)

อีริค ทรินเคาส์ (ภาพจาก media.collegepublisher.com)

จอห์น ฮอว์กส (ภาพจาก www.news.wisc.edu)

นิวไซเอนทิสต์-นักมานุษยวิทยาต่างปรารถนาที่จะได้ยินเสียงมนุษย์นีอันเดอร์ทัลที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ 30,000 ปีก่อน ว่าจะเหมือนหรือต่างจากเสียงของเราอย่างไร ล่าสุดการสังเคราะห์เสียงมนุษย์โบราณด้วยคอมพิวเตอร์ก็สำเร็จไประดับหนึ่งแล้ว

โรเบิร์ต แม็คคาร์ธีย์ (Robert McCarthy) นักมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติก (Florida Atlantic University) ในโบคา ราตัน มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เปิดเผยระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมมานุษยวิทยากายภาพสหรัฐฯ ในเมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ เมื่อกลางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาว่า เขาได้ฟื้นสภาพช่องเสียง (vocal tract) ของนีอันเดอร์ทัลขึ้น

ทั้งนี้เขา พบว่ามนุษย์โบราณเหล่านี้สามารถออกเสียงได้แตกต่างเพียงเล็กน้อย ซึ่งพวกเขาไม่สามารถเปล่งพลังจนสามารถสร้างเสียงสระในรูปแบบต่างๆ ได้ ทั้งที่การออกเสียงสระที่หลากหลายถือเป็นพื้นฐานสำคัญของภาษาพูด

ในช่วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) ฟิล ลีเบอร์แมน (Phil Lieberman) นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบราวน์ในเมืองโพรวิเดนซ์ มลรัฐโรดไอส์แลนด์ ลงความเห็นว่าเพราะกล่องเสียงของมนุษย์นีอันเดอร์ทัลอยู่ติดกับกะโหลก ทำให้การพูดของนีอันเดอร์ทัลจึงไม่มีความละเอียดอ่อนเท่ากับมนุษย์สมัยใหม่อย่างเราๆ

ทว่านักวิจัยหลายคนก็ส่งเสียงวิจารณ์การค้นพบของลีเบอร์แมน ทั้งการอ้างหลักฐานทางมานุษยวิทยาถึงยุคแห่งวัฒนธรรมการพูด (Oral Culture) ของนีอันเดอร์ทัล รวมถึงข้อผิดพลาดในการรื้อฟื้นช่องเสียงของนีอันเดอร์ทัลที่ทีมวิจัยของลีเบอร์แมนทำขึ้น

กระนั้นก็ตาม คำวิจารณ์ดังกล่าวหาได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของทีมแม็คคาร์ธีย์ โดยพวกเขาได้ต้นแบบการฟื้นช่องเสียงของนีอันเดอร์ทัลใหม่ 3 ชิ้น จากร่องรอยของซากฟอสซิลอายุ 50,000 ปีที่พบในฝรั่งเศส

จากแบบจำลองดังกล่าวทีมวิศวกรของแม็คคาร์ธีย์ได้คำณวนตามลักษณะท่อเสียง จนสร้างเสียงอี "E" ของนีอันเดอร์ทัลขึ้นมาในลำดับแรก ซึ่งเขาวางแผนที่จะสังเคราะห์เสียงพูดของนีอันเดอร์ทัลให้ได้สักประโยค

อย่างไรก็ดี เมื่อได้ฟังเสียงอีของนีอันเดอร์ทัลโดยเปรียบเทียบกับมนุษย์ปัจจุบันแล้ว เสียงอีที่เปล่งออกมาของมนุษย์ 3 หมื่นปีนี้ ไม่สามารถเปล่งระดับพลังเสียงสระได้อย่างชัดเจน โดยออกเป็นเสียงบีบแน่นที่ลำคอและเป็นเสียงนาสิก (ขึ้นจมูก) ซึ่งเราจะไม่สามารถแยกแยะคำว่า "บีต" (beat) และ "บิต" (bit) ของนีอันเดอร์ทัลได้เลย

"ด้วยความละเอียดอ่อนนี้ ทำให้เห็นความแตกต่างทางภาษา ที่ส่งผลให้นีอันเดอร์ทัลพูดได้อย่างจำกัด" เขากล่าว

ทว่าบทสรุปนี้ก็ยังไม่สอดคล้องกับสมองขนาดใหญ่ของนีอันเดอร์ทัลอยู่ดี ซึ่งอีริค ทรินเคาส์ (Erik Trinkaus) นักมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี ชี้ว่า สมองที่ใหญ่ขนาดนี้ของนีอันเดอร์ทัลน่าจะสามารถปรับให้เกิดการใช้ภาษาได้ แต่ที่สุดแล้วสิ่งสำคัญจริงๆ ไม่น่าจะเป็นลักษณะทางกายวิภาคของช่องปาก แต่น่าจะอยู่ที่ระบบประสาทที่ใช้ควบคุมมากกว่า

นอกจากนี้ทรินเคาส์ยังชี้ว่า นีอันเดอร์ทัลน่าจะมียีนที่ส่งผลต่อความสามารถด้านภาษาด้วย โดยปีที่แล้วมีนักวิจัยค้นพบว่านีอันเดอร์ทัลก็มียีน "เอฟโอเอ็กซ์พี2" (FOXP2) ชุดเดียวกับในมนุษย์ยุคใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีข้อบ่งชี้ว่าหากยีนชนิดนี้บกพร่อง จะทำให้เกิดความผิดปกติด้านภาษาและการพูด

อีกทั้งความแตกต่างของยีน FOXP2 ระหว่างมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ไม่เว้นแม้แต่ในชิมแปนซีญาติใกล้ชิดที่สุดของเรา ก็ส่งผลให้มนุษย์พูดได้ แต่สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถพูดได้

ขณะเดียวกันยังมีหลักฐานทางพันธุกรรมที่ชี้ว่า ภาษาพูดทำให้วิวัฒนาการรุ่นหลังของมนุษย์เป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดยจอห์น ฮอว์กส์ (John Hawks) นักมานุษยวิทยาด้านชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ในเมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน ซึ่งร่วมอยู่ในการประชุมด้วย เสนอออกมาว่า ยีนบางตัวที่มีความสำคัญต่อการได้ยิน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมนุษย์สมัยใหม่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยีนกลุ่มนี้ช่วยถอดรหัสภาษาพูดใหม่ๆ รวมถึงภาษาพูดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

"บางอย่าง (การพูด) ได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 40,000 ปีมานี้" ฮอว์กส์กล่าว และบอกต่อไปอีกว่า ที่เรามีวิวัฒนาการทางภาษาพูด จนเป็นอย่างทุกวันนี้ อาจเป็นเพราะหูของเราถูกปรับเปลี่ยนให้ทันฟังเสียง ที่เพิ่งถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่นานนี้