Can't find it? here! find it

Sunday, May 11, 2008

secret of stop smoking

เผย 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่(1)
10 ways stopping cigarette's technical.
วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก บางคนอาจถือฤกษ์เป็นวันเลิกบุหรี่ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี
May 31 all the time. Is the

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูลว่า แต่ละปีคนไทยเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า 200,000 คน หรือโดยเฉลี่ยมีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ถึงวันละ 600 คน จากสถิติพบว่า ร้อยละ 80 ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่สามารถเลิกได้ด้วยตัวเอง ด้วยการเลิกอย่างเด็ดขาดและต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ถ้าหากคุณอยากเป็น 1 ใน 200,000 คน ที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ลองปฏิบัติตามวิธีง่ายๆ ที่มูลนิธิฯให้คำแนะนำไว้ ดังต่อไปนี้

1. ขอคำปรึกษา คุณอาจโทรศัพท์ขอคำแนะนำได้ที่หมายเลข 1600 หรือจากคนรู้จักที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จมาแล้ว

2. หากำลังใจ ควรบอกให้ คนใกล้ชิดทราบความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ กำลังใจจากคนรอบข้างช่วยคุณได้

3. เป้าหมายอยู่ข้างหน้า ควรวางแผนโดยกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่ อาจเลือกวันสำคัญต่างๆ ของครอบครัว เช่น วันเกิดตัวเอง วันครบรอบแต่งงาน หรือวันเกิดลูก แต่ไม่ควรกำหนดวันที่ห่างไกลเกินไป เพราะอาจหมดไฟเสียก่อน

4. ไม่รอช้า...ลงมือ ด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ให้หมด เตรียมผลไม้หรือขนมขบเคี้ยวที่ไม่หวานหรือไม่ทำให้อ้วนไว ้เพื่อช่วยในการลดความอยากสูบบุหรี่ รวมถึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่คุณมักทำร่วมกับการสูบบุหรี่ เช่น อ่านหนังสือแทนการสูบบุหรี่ระหว่างเข้าห้องน้ำ ลุกจากโต๊ะทันทีที่กินอาหารเสร็จ หรือแปรงฟันทุกครั้งหลังกินอาหาร

5. ถือคำมั่นไม่หวั่นไหว เมื่อถึงวันลงมือ ขอให้คุณตื่นนอนด้วยความสดชื่น บอกตัวเองว่ากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนใกล้ชิด เมื่ออยากสูบก็ขอให้ทบทวนเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจเลิกสูบ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ล้างหน้า ดื่มน้ำ อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ หรือเล่นกับลูกให้มากขึ้นก็จะช่วยให้ผ่านพ้นความอยากสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

เนื้อที่หมดเสียแล้ว สัปดาห์หน้ามาว่ากันต่ออีก 5 เคล็ดลับ.

No comments: