Can't find it? here! find it

Sunday, August 31, 2008

Thai flag,History

ธงชาติของไทย

  เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยที่บ่งบอกสถาบันหลัก อันได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและ สถาบันพระมหากษัตริย์ ควรที่คนไทยต้องแสดง
ความเคารพเทิดทูนเสมอ

•  ในสมัยโบราณธงชาติประเทศสยามยังไม่เป็นที่รู้จักกระทั่ง พ.ศ.1590 – 1605
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการชักธงแดงในสมัยที่มีการติดต่อแสดงสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศฝรั่งเศส และใช้เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275 – 2301)
ที่มีการส่งพระไทยไปประเทศศรีลังกา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงลงความเห็นว่าธงสีแดงเป็นธงชาติของสยามประเทศในยุคโบราณ

 

•  ธงสีแดงใช้เป็นธงชาติ ในสมัยอยุธยา – สมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์ของกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเพิ่มกงจักร เข้าไปกลางธงสีแดง ใช้เป็นธงสัญลักษณ์
ของพระมหากษัตริย์ (พ.ศ.2325 – 2352)

 

•  ในสมัยรัชกาลที่2 ทรงได้ช้างเผือก 3 เชือก ถือเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น จึงทรงเพิ่มรูปช้างสีขาวในกงจักรธงนี้ถูกใช้เพื่อเป็นสิ่งแสดงสัมพันธไมตรีของพระมหากษัตริย์
เมื่อมี การค้าระหว่างประเทศ ส่วนธงสีแดง ยังคงใช้ในการค้าขายทางเรืออย่างไม่เป็นทางการ
ซึ่งธงนี้ใช้ระหว่างพ.ศ.2352 - 2394

 

•  ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าธงสีแดงที่ใช้ชักบนเรือค้าขายทั่วไปของไทยนั้น
ไม่มีความแตกต่าง กับธงของชาติอื่นๆ จึงโปรดให้นำกงจักรออกเหลือเพียงช้างสีขาวอยู่ธงสีแดง
และใช้ชักบนเรือค้าขายโดยทั่วไป ( ระหว่างพ.ศ.2394 – 2459 )

 

•  ธงสีแดงที่มีช้างสีขาว เป็นธงชาติตั้งแต่รัชกาลที่ 4 – 6 (พ.ศ.2459 – 2460) แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2459)โดยให้เปลี่ยนเป็นธงแดง มีรูปช้างทรงเครื่องยืนอยู่บนแท่น

•  ในพ.ศ.2460 ธงชาติถูกเปลี่ยนอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งมีการติดต่อกับต่างชาติมากขึ้น
โปรดให้เปลี่ยนรูปช้างสีขาวให้เป็นแถบสีขาว เพื่อแก้ปัญหาการชักธงช้างกลับหัว
เนื่องจากความสะเพร่ารีบร้อน

 

•  ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงให้เพิ่มแถบสีน้ำเงินไว้ตรงกลาง 
สีน้ำเงินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์
สีแดง มีความหมายถึง สถาบันชาติ
สีขาว มีความหมายถึง สถานศาสนา
เมื่อพิจารณาโดยรวมหมายถึงความสามานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาติไทย โปรดให้ใช้เป็นธงชาติไทยเรียกว่า ธงไตรรงค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา

 

Saturday, August 30, 2008

special formulation(for a guy)

สำหรับสมการดังกล่าวเขียนออกมาว่า "H= (L+5)/2" หรือ "เอช= (แอล+5)หาร2 " 
โดยตัวอักษรแอล คือ ตัวแปรของขนาดความยาวของเท้า ซึ่งวัดหน่วยความยาวออกมาเป็นเซนติเมตร
Some of the formulation(secret) said that H= (L+5)/2 The "L" is a digit of length
They count as centimeter.
เมื่อได้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วนำมาบวกด้วย 5 และนำไปหารด้วย 2 จะได้ผลลัพธ์ของตัวอักษรเอช ซึ่งก็คือขนาดความยาวอวัยวะเพศชายโดยประมาณ 
When they all count(i mean equal) are must be +5 and then /2. , And "H"
are the .... size. 
รายงานยกตัวอย่างการคิดสมการว่า ถ้าผู้ชายคนหนึ่งสวมรองเท้าเบอร์ 41 หรือราว 25 เซนติเมตร จะเขียนสมการได้ว่า H=(25+5)/2
Like the formula's example if the guy waring the shoes number 41, or about 25 centimeter So those are H=(25+5)/2
สำหรับขนาดรองเท้า ตามค่ามาตรฐานยุโรป เทียบหน่วยความยาวของเท้าเป็นเซนติเมตรนั้น สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
For the shoe size following the Europe's standard. compare to the shoes centimeter those compare like this.
 
เบอร์ 38 ความยาวเท่ากับ 24.5 เซนติเมตร 
Number 38 = 24.5 centimeter.
เบอร์ 38.5 เท่ากับ 24.8 เซนติเมตร 
Number 38.5 = 24.8 centimeter.
เบอร์ 39 เท่ากับ 25.1 เซนติเมตร
Number 39 = 25.1 centimeter.
เบอร์ 40 เท่ากับ 25.4 เซนติเมตร 
Number 40 = 25.4 centimeter.
เบอร์ 41 เท่ากับ 25.7 เซนติเมตร 
Number 41 = 25.7 centimeter.
เบอร์ 42 เท่ากับ 26 เซนติเมตร 
Number 42 = 26 centimeter.
เบอร์ 43 เท่ากับ 26.7 เซนติเมตร 
Number 43 = 26.7 centimeter.
เบอร์ 44 เท่ากับ 27.3 เซนติเมตร 
Number 44 = 27.3 centimeter.
เบอร์ 45 เท่ากับ 27.9 เซนติเมตร 
Number 45 = 27.9 centimeter.
เบอร์ 46.5 เท่ากับ 28.6 เซนติเมตร 
Number 46.5 = 28.6 centimeter.
และเบอร์ 48.5 เท่ากับ 29.2 เซนติเมตร 
Number 48.5 = 29.2 centimeter.Friday, August 29, 2008

Alient!+Reality

แห่ดูสัตว์ประหลาด อ้างมนุษย์ต่างดาวบุกโลก 


คลิกเพื่อขยายภาพ

แห่ดูสัตว์ประหลาดที่แอตแลนตา หลักฐานคดีดังอ้างมนุษย์ต่างดาวบุกโลก 

พิพิธภัณฑ์ของสำนักงานสอบสวนรัฐจอร์เจีย สหรัฐ อเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ที่นครแอต แลนตา นำสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับคดีความดังๆ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาออกแสดง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าชมมากที่สุดคือ "ลิงจากดาวอังคาร" 

ข่าว "ลิงจากดาวอังคาร" สร้างความแตกตื่นไปทั่วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.1953 ที่มีผู้พบซากสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาด โดยผู้สร้างเรื่องหลอกลวงนี้มีกันอยู่ 3 คน คือนายเอ็ดเวิร์ด วัตเตอร์ส นายทอม วิลสัน ทั้งสองเป็นช่างตัดผม และนายอาร์โนลด์ เพย์น หรือ "บัดดี้" พ่อค้าขายเนื้อสัตว์ 

ทั้งสามให้การกับตำรวจว่า เห็นยานอวกาศสีแดงจอดอยู่บนถนนในเวลากลางคืน จากนั้นเห็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดสูง 2 ฟุตออกมาจากยาน ซึ่งรถปิกอัพของพวกเขาได้ชนสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่ง ทำให้ที่เหลือถอยกลับไปยังยานและบินออกไปจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็ว ยานยังทำให้ถนนเป็นรอยไหม้รูปวงกลม 

อย่างไรก็ตามภายหลังจากนั้นไม่นาน ดร.เฮอร์แมน ดี.โจนส์ ผู้ก่อตั้งห้องทดลองจีบีแล็บ และดร.แมเรียน ไฮนส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาโตมีจากมหาวิทยาลัยเอโมรี่ ระบุว่า เรื่องเล่านั้นหลอกลวงเพราะซากรูปร่างประหลาด ที่พบนั้นเป็นลิง 

เมื่อถูกแฉ ทั้งสามยอมรับว่า นำซากลิงมาตัดหาง และแว็กซ์เอาขนออกจนหมด พร้อมทั้งใส่สีเขียวลงไปในซากลิง และนำไปไว้บนถนนเปลี่ยวเหนือนครแอตแลนต้าก่อนพระอาทิตย์ตกดินเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.1953 เพียงไม่กี่ชั่วโมง

Cat has wing!?

สื่อจีนเปิดตัว เหมียวมีปีก 


คลิกเพื่อขยายภาพ

เมื่อ 27 สิงหาคม เดลี่เมล์อ้างรายงาน หนังสือพิมพ์ หัวชาง นิวส์ ของจีน เปิดตัว "แมวมีปีก" ในมณฑลเสฉวน เป็นแมวของนางเฟิงที่เล่าว่า ปีกของแมวตัวนี้ที่ชื่อทอม น่าจะเป็นผลมาจากที่มันเครียด เพราะเดิมมันเป็นแค่เนื้อนูนๆ ออกมา 

แต่พอมันจีบแมวตัวเมียไม่สำเร็จ แถมยังถูกแมวตัวเมียรังแก มันคงจะเครียดและอาย อีกหนึ่งเดือนต่อมาเนื้อส่วนนี้ก็งอกและกางออกมาเป็นปีก เหมือนแมวนางฟ้า ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม กล่าวว่า ปีกนี้คาดว่าเกิดจากการติดเชื้อในยีน หรือภาวะผิวหนังที่เป็นผลมาจากอากาศร้อน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

Chinese poem


           1. จงให้มากกว่าที่ผู้รับต้องการ และทำอย่างหน้าชื่นตาบาน   
give more than the receiver wanted, Make your face happy.
           2. จงพูดกับคนที่ถึงแม้จะอายุน้อยกว่า แต่เขาก็มีความสำคัญเท่ากัน   
please Speak the same thing with the kid, Because they are the same value. 
           3. จงอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยิน ใช้ทั้งหมดที่มี และนอนเท่าที่อยากจะนอน  
Don't believe all have got. And sleep as much as you want.
           4. เมื่อกล่าวคำว่า "ฉันรักเธอ" จงหมายความตามนั้นจริงๆ 

If say "I love you" You have to comply like that.

           5. เมื่อกล่าวคำว่า "ขอโทษ" จงสบตาเขาด้วย 

When you say "Sorry" look at listener's eyes too

           6. ก่อนจะตัดสินใจแต่งงาน จงหมั้นเสียก่อนอย่างน้อย 6 เดือน

Before you design to marry. You have to engage at least 6 months

           7. จงเชื่อในรักแรกพบ Trust the 1st love.

           8. อย่าหัวเราะเยาะความฝันของผู้อื่น คนที่ไม่มีฝันก็เหมือนไม่มีอะไร

  Don't laugh the other's dream. No dream are nothing.

           9. เมื่อรักจงรักให้ลึกซึ้ง และ ร้อนแรง อาจจะต้องเจ็บปวดแต่นั่นคือหนทางเดียวที่ทำให้ชีวิตถูกเติมเต็ม   
When love. please love him/her deep, and hot! You may pain But that is the way of making heart fulfills  

           10. ในเหตุการณ์ขัดแย้ง โต้อย่างยุติธรรม ไม่มีการตะโกนใส่กัน When in conflict,Be fair, No shouting.

           11. อย่าตัดสินคนเพียงเพราะญาติๆ ของเขา No judge because of their relative.

           12. จงพูดให้ช้า แต่ต้องคิดให้เร็ว Speak slowly,But think fastly

           13. ถ้าถูกถามด้วยคำถามที่ไม่อยากตอบ จงยิ้มแล้วถามกลับว่า จะรู้ไปทำไม   
 If you taking ask by unnecessary answer. Smile and ask it back. Why you need to know.

           14. จงจำไว้ว่า สองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คือความรัก และความสำเร็จ ล้วนต้องมีการเสี่ยง 

 Remember! 2 of greatest things, are love,and success both are the risk. 

           15. พูดว่า ขอพระคุ้มครอง เมื่อได้ยินใครจาม 

Say god bless you when somebody are sneeze. 

           16. เมื่อพ่ายแพ้ จงอย่าสูญเสียบทเรียนไปด้วย

When lost, But don't lost the lesson.  

           17.  นับถือผู้อื่น นับถือตนเอง รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ Respect the other, Respect yourself, responsible for what you've done.

           18. จงอย่าให้ความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ มาทำลายมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่

 Never put little problem to destroy the friend, ally, or relationship

           19. ทันทีที่รู้ตัวว่าทำผิด ลงมือแก้ไขทันที when it's wrong. Fix it quickly

           20. จงยิ้มเวลารับโทรศัพท์ ผู้ฟังจะเห็นได้จากน้ำเสียงของเรา  
 Smile while talking to someone on the phone.  

           21. จงหาโอกาสอยู่กับตัวเองบ้าง Finding the chance to live with yourself.

Goliath+brach!?

ชายหาดยักษ์
 

Comdom oil can kill pimpo!

ผงะสารหล่อลื่นสำหรับถุงยางอนามัยฮิต สาวเขมรใช้ทา"สิว"
 

เมื่อ 28 ส.ค. เอเอฟพีรายงานว่า สาวกัมพูชาฮิตนำผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสำหรับถุงยางอนามัยมาใช้ทารักษาสิวโดยไม่เกรงกลัวอันตราย 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีชื่อว่า "นัมเบอร์ วัน พลัส" ผลิตโดยองค์กรบริการประชากรนานาชาติ (พีเอสไอ) โดยช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้หญิงกัมพูชาทั้งในกรุงพนมเปญและเมืองสีหนุวิลล์นิยมซื้อสินค้าตัวนี้มาใช้ทารักษาสิว โดยหลายคนให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสื่อท้องถิ่นว่าพอทาแล้วสิวฝ้าจะหายไปภายใน 3-4 วัน

เอเอฟพีแจ้งว่า น.ส.แก่น วันนี ชาวพนมเปญ วัย 29 ปี กล่าวว่า ผู้หญิงกัมพูชาทุกวัยต่างซื้อหานัมเบอร์ วัน พลัส มาทดลองใช้อย่างแพร่หลายเพราะได้ผลดี 

แต่บางคนก็ไม่เชื่อจนกว่าจะได้ทดลองใช้จริงๆ ด้านแม่ค้าในสีหนุวิลล์ระบุว่า ราคาขายสินค้าตัวนี้ตกราวๆ ชิ้นละ 4 บาท หรือ 500 เรียล และแต่ละวันมีลูกค้ามาซื้อจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สื่อกัมพูชาเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญรีบนำนัมเบอร์ วัน พลัส ไปวิจัยตรวจสอบโดยเร็วว่าเป็นอันตรายหรือไม่ ส่วนองค์กรพีเอสไอยังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆ

Christian church-the best

สุดยอดวิหารชาวคริสต์
 
บาซิลิกาซากราดาแฟมมิเลีย  ที่ บาร์เซโลนา
บาซิลิกาซากราดาแฟมมิเลีย ที่ บาร์เซโลนา Barcelona church

เวสท์มินสเตอร์แอบบี ลอนดอน
เวสท์มินสเตอร์แอบบี ลอนดอน London

มหาวิหารโคโลญ,  เยอรมนี
มหาวิหารโคโลญ, เยอรมนี Germany

มหาวิหารชาร์ทร  หอด้านหน้าไม่เท่ากัน
มหาวิหารชาร์ทร หอด้านหน้าไม่เท่ากัน

มหาวิหารลิงคอล์น
มหาวิหารลิงคอล์น

มหาวิหารเบลเยียม
มหาวิหารเบลเยียม

มหาวิหารลีออน  สเปน
มหาวิหารลีออน สเปน

มหาวิหารโนเทรอดามแห่งอาเมียง ฝรั่งเศส
มหาวิหารโนเทรอดามแห่งอาเมียง ฝรั่งเศส

มหาวิหารกิลด์ฟอร์ด
มหาวิหารกิลด์ฟอร์ด

มหาวิหารแคนเตอร์บรี
มหาวิหารแคนเตอร์บรี

มหาวิหารนอเทรอดาม
มหาวิหารนอเทรอดาม

มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์  ฝรั่งเศส
มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ ฝรั่งเศส

มหาวิหารบนหุบเขา มีเทโอร่า  กรีซ
มหาวิหารบนหุบเขา มีเทโอร่า กรีซ

มหาวิหารบอร์ ฝรั่งเศส
มหาวิหารบอร์ ฝรั่งเศส

มหาวิหารแมกเดเบิร์ก  เยอรมัน
มหาวิหารแมกเดเบิร์ก เยอรมัน