Can't find it? here! find it

Friday, December 19, 2008

Rose rain

ภัตตาคารแห่งหนึ่งที่เมืองต้าเหลียนได้ฉลองเปิดกิจการ โดยโปรยดอกกุหลาบสีแดงจำนวนสองแสนดอกลงมาจากบนหลังคาของภัตตาคาร เพื่อสร้างเป็น “สายฝนแห่งกุหลาบแดง” จนพื้นด้านล่างพร่างพรมไปด้วยสีแดงของดอกกุหลาบ ชาวเมืองหลายคนได้ถือโอกาสเล่นสาดดอกกุหลาบแดงเข้าใส่กันอย่างสนุกสนาน โดยมี รปภ.ของทางภัตตาคารคอยดูแลอยู่ห่างๆ

Monday, December 15, 2008

History of St. Nicholas


December 6th - St. Nicholas.
(Died c. 350AD)

St. Nicholas was probably born to wealthy parents at Patara in Lycia, a province of Asia Minor. He was chosen bishop of the then rundown diocese of the capital of Myra, which he ruled with great care and faith. There he became known for his holiness, zeal, and miracles. To these meager facts legend, however, has supplied colorful details. His first 'biography' was written in the 9th century; a more popular one was written by Simon Metaphrastes in the 10th century. Greek histories hold that he suffered imprisonment and made a famous confession during the persecution of Diocletian. He was present at the Council of Nicaea, where he condemned Arianism--one story holds that he actually slapped the heretic Arius. He died at Myra in Lycia. However, there is no historical support for either his confession nor his attendance at the council.

By the time of Justinian (6th century), there was a basilica built in his honor at Constantinople. From the 9th century in the East and the 11th century in the West, he has been one of the most popular saints of Christendom and the subject of many legends. These hold that he was a wealthy young man who decided to devote his money to charitable activities and his life to converting sinners.

The legends tell of how St. Nicholas, still sticky from the womb, rose up out of his first bath to fold his hands and raise his eyes to heaven in order to cleanse his heart before his body. He is also said to have taught his wet nurse about mortification by refusing her breast more than once on each Wednesday and Friday--a precocious exercise of asceticism!

Nicholas could have found communion with God in a monastic life, but to walk within the confines of a cloister would be insufficient for the saint's devotion. He wanted to be able to follow the footsteps of Jesus in the Palestine, which he did. On his voyages across the sea, he calmed the waves (which is why he is patron of sailors and travelers).

A citizen of Patara lost his fortune, and because he could not raise dowries for his three daughters, he was going to give them over to prostitution. After hearing this, Nicholas took a bag of gold and threw it through the window of the man's house at night. The eldest girl was married with it as her dowry. He performed the same action for each of the other girls. The three purses, portrayed in art with the saint, were mistakenly thought to be the heads of children, and thus originated the story that three children, murdered by an innkeeper and pickled in a tub of brine, were resuscitated by Nicholas. The three purses are also thought to be the origin of the pawnbrokers' symbol of three gold balls.

Another legend holds that he appeared to sailors caught in storms off the coast of Lycia and led them safely into port. Churches built under his dedication are often placed so that they can be seen off the coast as landmarks.

Yet another legend has it that he appeared to Constantine in a dream and thereby caused him to save three unjustly condemned imperial officers from death. Possibly another version says that the governor of Myra took a bribe to condemn to death three innocent men. The executioner was about to kill them when the bishop of the city, Nicholas, appeared and prevented the execution. Turning to the governor, the saint upbraided him till he confessed his sin and begged to be forgiven.

When Myra fell into the hands of the Saracens, Italian cities seized the chance to acquire the relics of Nicholas. The relics were stolen by Italian merchants and came to Bari in southern Italy in 1087. A new church was built to shelter them, and Pope Urban II was present at their enshrining. The already popular saint became even more highly regarded thereafter. The shrine became one of the great pilgrimage centers of medieval Europe. Many miracles were reputed to have been worked through his intercession.

The popular cultural representation of "St. Nick" is based on a combination of Low Countries' custom of giving children presents on his feast day as their patron, and the Dutch Protestants of New Amsterdam (now New York) linking this to Nordic folklore of a magician who punished naughty children and rewarded exemplary ones with presents. (It should be noted that the figure of Santa Claus is really non-Christian and is based on the Germanic god Thor, who was associated with winter and the Yule log and rode on a chariot drawn by goats named Cracker and Gnasher.)

Throughout Europe in the middle ages, St. Nicholas's feast day was the occasion for electing a Boy Bishop, who reigned until the feast of the Holy Innocents on December 28. Even in this century the custom survives in Montserrat in Catalonia, Spain (Attwater, Benedictines, Bentley, Delaney, Encyclopedia, White). . Patron of children (Santa Claus, Sint Klaus), bankers, captives (because of the rescue), pawnbrokers (three balls), and sailors (for miraculously saving doomed mariners off the coast of Lycia) (Roeder), brides, unmarried women (because he provided dowries), perfumers (from his shrine at Bari there was said to originate a fragrant 'myrrh'), of travelers, pilgrims, and safe journeys (because he reputedly traveled to the Holy Land and Egypt), maritime pilots (White), boatmen, fishermen, sailors, dock workers, stevedores, brewers, coopers, bootblacks, the unjustly judged, and poets (Encyclopedia). Russia, Greece, Sicily, Lorraine, Moscow, Freibourg, and Apulia all fall under his patronage, too (White).

<><><><><><> Dominican Martyrology

St. Polychronius, priest. In the time of the Emperor Constantine, while he was at the altar celebrating Mass, he was attacked by the Arians, who cut his throat.

In Africa, St. Majoricus, son of St. Dionysius. He was a youth who was afraid of torture, but his mother encouraged him by looks and words; whereupon he became more courageous than the rest and gave up his life during the tortures. His mother embraced his body, buried him at home, and made it a practise to pray unceasingly at his tomb.

In the same place, the holy women Dionysia, mother of St. Majoricus the martyr, Dativa, and Leontia; likewise, a religious man named Tertius, Emilian, a physician, Boniface, and three others. In the Vandal persecution under the Arian king Hunneric, they all suffered innumerable and horrible tortures in defense of the Catholic faith, so that they deserve to be associated with the band of holy confessors of Chribe.

At Rome, St. Asella, virgin. St. Jerome wrote that she had been blessed from birth. She spent her whole life, even to old age, in fasting and prayer.

At Granada in Spain, the suffering of Blessed Peter Paschal, Bishop of Jaen and martyr. He belonged to the Order of Our Lady of Ransom for the Redemption of Captives.

<><><><><><> A prayer at Holy Communion, for holiness:

O Lord Jesus Christ, Son of the living God, Who, by the will of the Father, with the cooperation of the Holy Ghost, hath by Thy death given life to the world, deliver me by this Thy Most Sacred Body and Blood from all sins and from every evil. Make me always cling to Thy Commandments, and never permit me to be separated from Thee. Who with the same God the Father and the Holy Ghost, livest and reignest, God, world without end. Amen.

Thursday, November 27, 2008

Egyptian languages


เฮียโรกราฟฟิกคือ การเขียนภาษาภาพอียิปต์โบราณเป็นพื้นฐานภาษาอื่นๆ มีกันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์ ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลผสมผสานกับกรีกไปด้วย มักจารึกหรือวาดลงบนกำแพงวัดเทวสถานต่างๆที่สำคัญ หรือบนอนุสาวรีย์สถานที่สาธารณะ การเขียนภาษาภาพอียิปต์โบราณสามารถแยกอย่างชัดเจนทั้งรูปภาพที่จะแสดงเสียง และแนวความคิด และถูกใช้สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่ง 396 ก่อนคริสตกาล ข้อความเกี่ยวกับภาษาภาพอียิปต์โบราณล่าสุดถูกเขียนบนกำแพงของเทวสถานของเทวีไอซิส บนเกาะของฟิเล มันถูกใช้จารึกอนุสาวรีย์บนกำแพงของวัด และสุสาน แต่ก็สามารถวาดจารึกลงเฟอร์นิเจอร์ และโลงศพ แม้แต่บนต้นกกจำพวกหนึ่งอย่างต้นปาปิรุสก็ถูกจารึก หรือวาด ผู้วาดจะสีจำนวนมากมายในการวาดแต่ละภาพนอกจากการวาดบนต้นปาปิรุสแล้วก็สามารถวาดบนผ้าลินินได้อีก. รูปแบบอักษรการคัดลายมือของการเขียนรูปเฮียโรกราฟฟิกอียิปต์โบราณถูกใช้กับบันทึกคัมภีร์มรณะ [ Book of the dead ] อักษรภาพสไตล์นี้ที่ถูกใช้กับข้อความในสุสานของสมัยราชวงศ์ที่ 18 ยุคสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 และฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 2 อีกด้วย


Hiภาษาเฮียโรกราฟฟิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1.เฮียราติก ใช้ในภาษษราชการ ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับภาษาทางศาสนาที่สังฆราช หรือ ฟาโรห์ และเชื้อพระวงศ์นิยมใช้ ลักษณะเป็นอักษรภาพที่นิยมใช้รูปมือแทนมากกว่า Tag คือ การสรุปคำสำคัญ เพื่อบอกว่ากระทู้นี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เฮียโรกราฟฟิกคือ การเขียนภาษาภาพอียิปต์โบราณเป็นพื้นฐานภาษาอื่นๆ มีกันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์ ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลผสมผสานกับกรีกไปด้วย มักจารึกหรือวาดลงบนกำแพงวัดเทวสถานต่างๆที่สำคัญ หรือบนอนุสาวรีย์สถานที่สาธารณะ การเขียนภาษาภาพอียิปต์โบราณสามารถแยกอย่างชัดเจนทั้งรูปภาพที่จะแสดงเสียง และแนวความคิด และถูกใช้สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่ง 396 ก่อนคริสตกาล ข้อความเกี่ยวกับภาษาภาพอียิปต์โบราณล่าสุดถูกเขียนบนกำแพงของเทวสถานของเทวีไอซิส บนเกาะของฟิเล มันถูกใช้จารึกอนุสาวรีย์บนกำแพงของวัด และสุสาน แต่ก็สามารถวาดจารึกลงเฟอร์นิเจอร์ และโลงศพ แม้แต่บนต้นกกจำพวกหนึ่งอย่างต้นปาปิรุสก็ถูกจารึก หรือวาด ผู้วาดจะสีจำนวนมากมายในการวาดแต่ละภาพนอกจากการวาดบนต้นปาปิรุสแล้วก็สามารถวาดบนผ้าลินินได้อีก. รูปแบบอักษรการคัดลายมือของการเขียนรูปเฮียโรกราฟฟิกอียิปต์โบราณถูกใช้กับบันทึกคัมภีร์มรณะ [ Book of the dead ] อักษรภาพสไตล์นี้ที่ถูกใช้กับข้อความในสุสานของสมัยราชวงศ์ที่ 18 ยุคสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 และฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 2 อีกด้วย Hiภาษาเฮียโรกราฟฟิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1.เฮียราติก ใช้ในภาษษราชการ ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับภาษาทางศาสนาที่สังฆราช หรือ ฟาโรห์ และเชื้อพระวงศ์นิยมใช้ ลักษณะเป็นอักษรภาพที่นิยมใช้รูปมือแทนมากกว่า 1.เดมิติก เป็นภาษษที่นิยมใช้กันทั่วๆไป...ไม่เป็นภาษาทางการ

unforgivable things:Tuol Sleng

คุกนี้เคยทำร้ายผู้ที่ตายโดยความไม่ชอบธรรม
ที่นี่เป็นทั้งโรงเรียน
โรงงานและคุกในเวลาเดียวกัน
บล็อกบี ที่สำหรับพักผ่อนบล็อกซี ลานสำหรับอะไรนั้นขอไม่พูดท่านคงไม่อยากได้ยินมัน
ที่แน่ๆนั่นไม่ใช่ตาข่าย แต่เป็นลวดหนามสำหรับกันคนฆ่าตัวตายและหนี
ห้องพักนักโทษแบบง่าย(เพราะไม่มีงบ)
คุกพิเศษสำหรับนักโทษที่ทำวีกรรมพิเศษ

พวกเขาพักผ่อนบางคนแค่ทำผิดเพียงเล็กน้อย

unforgivable things:Choeung Ek Genocide Center

นี่ก็คือหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศๆหนึ่งในประเทศๆหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของเรา

ที่นี่ข้างในนั้นมีคนเป็น1000แต่ไม่จ่ำกว่าหมื่นแน่ๆ


เด็กเหล่านี้มาเล่นๆแถวต้นไม้ที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพ่อแม่ของพวกเจาบางคน(ในสมัยเด็ก)เคยโดนเฆี่ยนตีจนแทบขาดใจ

คำพูดของเด็กที่รอดซึ่งเป็นคนเดียวในนั้น(1000กว่าคน)ที่รอดและเขียนเล่าสู่การฟัง

ไต้ต้นไม้นี้เคยเป็นทุ่งที่มีคนจำนวนตามรูปอยู่ไต้นี้

bangrajaan-Strongest stronghold camp


bangrajaan-Strongest stronghold camp of Ayutthaya time
เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีตำนานอันหาญกล้าของชาวบ้านบางระจันจารึกไว้
บางระจัน(Bangrajan)บางระจันเรื่องราว ของชาวบ้าน ๑๑ คน ที่ กลับกลาย เป็นตำนาน ด้วยต่าง หยิบดาบ สู้กับพม่า ด้วยหัวใจ กล้าต่อกร กับ ทัพพม่า ที่มี ไพรพล มหาศาล...ในเวลานั้น พม่าแบ่ง กำลังออก เป็น ๒ เส้นทาง มังมหานรธา ตีจาก ทิศตะวันตก เน เมียวสีหบดี ตีไล่จาก ทางเหนือ หวังขนาบ กรุงศรี อยุธยา ครานั้น ทัพของ เนเมียว ต้องล่าช้า ไปเนื่องจาก ติดพัน การ ต่อสู้ กับกลุ่ม ชาวบ้านที่ รวมตัว กันในนาม "บางระจัน"เนเมียวสีหบดี แค้นหนัก ที่กองทัพ ของตน พ่ายแพ้ ถึง ๓ ครั้ง จึงเพิ่ม กำลังหนัก เข้าชาว บางระจัน รบกัน อย่าง ถวายหัว แต่คราวนั้น พ่อแท่น หัวหน้า ของชาวบ้าน ถูกยิงได้รับ บาดเจ็บ ทุกคน จึงต้องหา ผู้นำคนใหม่ ขณะนั้น ข่าวการ ชนะพม่า ของบางระจัน กระจายไปทั่ว ชาวบ้าน มากมาย พากัน มารวม ตัวสู้ บางระจัน ได้ผู้ มีฝีมือ อีกสองคน มาช่วย คือ นายดอก ครูมวย จากวิเศษไชยชาญ แลนาย ทองแก้ว ครูดาบ บ้านโพธิ์ ทะเลชื่อกลุ่มโจร ของนายจัน หนวดเขี้ยว เป็นที่ กล่าวขาน ในเวลานั้น บางระจัน จึงส่ง นายอิน มือแม่นธนู นายเมือง คนหนุ่ม ใจกล้า แลพวก เสี่ยงภัย ออกจากค่าย ไปตาม นายจัน ยอมมา ช่วยบางระจัน ทันที เมื่อรู้ว่า พระอาจารย ธรรมโชติ ย้ายจาก เขานางบวช บ้านเกิด ของตน ที่วอดวาย ไปแล้ว มาจำวัด ที่บางระจัน นายจัน หนวดเขี้ยว เป็น นักรบ ประเภท ยอมหัก ไม่ยอมงอ ด้วยครั้งหนึ่ง ตนเคยเสียชีวิต ลูกเมีย ให้กับพม่าเมื่อได้เป็นผู้ นำคนใหม่ จึงเปลี่ยนแปลง บางระจัน ให้ทุกคน มีวินัย และ ไม่ทำอะไร ตามใจ ตัวเอง ทำให้ นายจัน ไม่เป็น ที่ถูกใจ ของนาย ทองเหม็น ขี้เมาพเนจร ที่ชอบ ขี่ควาย แอบออก จากค่าย ไปตีพม่า อยู่บ่อยครั้ง ไม่มีใครรู้ สาเหตุว่า นายทองเหม็น ทำอย่างนั้น เพื่ออะไร เมื่อหยุดจาก การรบ ชาวบ้าน ก็เป็นเพียง ชาวบ้าน ความรัก ของนายเมือง และ อีแตงอ่อน ลูกสาว พ่อแท่น กำลัง ก่อตัวขึ้น อย่างงดงาม พ่อแง่แม่งอน ตามประสา เช่นเดียวกับ นายอิน กับ อีสา เมียรัก ที่เพิ่ง อยู่กินกัน ความกดดัน จากสงคราม ทำให้อีสา ไม่บอกให้ นายอินว่า ตนกำลังท้อง ด้วยกลัวผัว จะเป็นกังวล นายเมือง นายอิน ต้องเสี่ยงภัย กันอีกครั้ง เมื่อต้อง เดินทางไป กรุงศรีอยุธยา เพื่อขอ ปืนใหญ่ แต่เมื่อ ไปถึงกลับ ได้รับการ ปฏิเสธ กลับมา เมื่อนายอิน กลับมา แล้วมารู้ ทีหลังว่า เมียกำลังท้อง แล้วนายปลั่ง เพื่อนรัก ที่ ร่วมรบ กันมา จนบาดเจ็บ พิษไข้ ขึ้นถึงกลับ วิกลจริต ไป ซ้ำมารู้ว่า ตนกำลัง จะมีลูก นึกแค้น พม่าหนัก นัดพา พวกล่องเรือ ไปตีพม่า ถึงในค่าย โดยไม่รู้ว่า พม่าเอง ก็แอบส่ง กำลัง มาตีบางระจัน เช่นกัน
ครั้งนั้น ด้วยใจร้อน นายอิน พาคน ไปตาย มากมาย ซ้ำกลับ มา ค่ายบางระจัน ก็ถูกตี จนยับเยิน คนตาย มากมาย ชาวบ้าน ก็พากัน อพยพ หนีไป นายจัน ท้อใจ จะ กลับไป เป็น กองโจร เหมือนเดิม หากแต่ ได้กำลังใจ อย่าง ไม่คาดคิด จากนาย ทองเหม็น ขี้เมา ที่เป็น อริกัน มาตลอด และรู้ว่า แท้จริงแล้ว นายทองเหม็น เองก็มีอดีต ที่เจ็บปวด ไม่น้อย ไปกว่าตนยามนั้น พม่าได้แต่งตั้ง นายกอง คนใหม่ นามว่า สุกี้ เข้าตี บางระจัน ทัพสุกี้ ครั้งนี้มี กองปืนใหญ่ มาด้วย บางระจัน เอาปืนใหญ่ เข้าสู้ทั้งที่ร้าว อย่างไม่มี ทางเลือก ทุกคน รู้ชะตากรรม ว่า นี่คงเป็น ครั้งสุดท้าย ของบ้าน บางระจัน แล้ว
พระอาจารย์ธรรมโชติได้ให้กำลังใจกับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้โดยการทำพิธีสิริมงคล
แต่สุดท้ายเมืองบางระจันก็แตกในวันที่ 26กันยายน ไม่ทราบปีที่แน่ชัด

Nanjing massacre survivor:Pan kaiming


Pan Kaiming,

 เขาอายุ80กว่าๆแล้วและประกอบอาชีพพนักงานเดินสายเครื่องยนต์,
Pan พูดว่าวันที่14 ธันวาคม 1937 เขาคือหนึ่งใน 300 คนที่ถูกจับให้ยืนตั้งแถวให้รอให้ถูกยิง
Pan ถูกยิงและตื่นขึ้นซึ่งไปนอนอยู่ไต้ศพของเพื่อนข้าง
"ช้าๆ ช้าๆ เดี๋ยวก็รอดแล้ว," เขาบ่นพึมพำ "เสื้อฉันมีแต่เลือด ฉันนึกว่าฮันตายแล้วซะอีก." เขาพยายามจะล้างเลือดที่แม่น้ำแต่ปรากฏว่าแม่น้ำมีแต่เลือด
Pan พยายามหนีโดยแสร้งเป็นพนักงานส่งสาส์นของนายทหารญี่ปุ่นและหนีออกนอกเมืองไป

Wednesday, November 26, 2008

unforgivable things:Nanjing

ที่นี่คือสถานที่ๆชาวจีนอย่างผมรู้จักกันดี ในฐานะสถานที่ๆถูกสังหารหมู่ นานาวิธี
โดยกลุ่มคนซึ่งมีจำนวนทหารไม่เกิน 4000คนด้วยซ้ำ
รูปภพในวันนี้(แต่ขอไม่ลงรูปเมื่อ60-70ปีที่แล้ว)
Nanjing has many parks

เมื่อ7xปีที่แล้วเขาถูกพรากชีวิตเพราะความสนุกสนาน

สามแสนคนคือพยานสำหรับกิจกรรมนี้

Pan Kaiming,ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากหลายร้อยคนที่ถูกยิงสาดใส่ที่อยู่ไกล้ๆแม่น้ำแยงซี
ผาน คายหมิง เขาคือคนเดียวที่รอดจากการถูกกลุ่มคนสังหารในสามหมื่นคน ณ แม่น้ำหยางเซ่อ
นี่คือสถานที่ๆกำลังสร้างให้ญาติๆของพวกผม(รวมทั้งญาติของผม)ได้ทำที่พักผ่อนให้ใหม่

unforgivable thing:Auschwitz(present day picture)

มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งโหดร้าย ทารุณ จนน่ากลัว จนถึงขนาดคำ ขอโทษเป็นเรื่องที่น่าไม่ให้อภัย

อาวชวิชส์เป็นสถานที่ผมขอโทษถ้าหากสิ่งที่ผมตีแผ่กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ใครเดือดร้อนล่ะก็ ผมก็ขอโทษนะครับ

โปรดใช้พิจารณญาณในการรับชม

นี่คือเส้นทางที่ทุกคนที่เป็นชาวยิวจะต้องผ่านเข้า

AuschwitzAuschwitz


รั้วไฟฟ้าสำหรับกันนักโทษหนี
บางครั้งหากคุณไปที่นี่คุณก็ระวังเตะโดนสิ่งที่นอกเหนือจากหินละกันกิกิกิ


ข้างในตัวค่ายแด่ผู้ที่ถูกย่าง
ห้องรมควัน

ห้องมืดพิเศษ

ห้องที่ได้รับการบูรณะ เดิมทีเป็นห้องพักที่แสนจะอบอ้าว(สุดจะตับแลบ)

สิ่งของที่ยังคงหลงเหลือสิ่งมันถูกปกป้องโดยสภาพแวดล้อมที่ทำให้มันอยู่ในสภาพดี(เตียง ตู้ เครื่องเรือนทั้งหลายแหล่)

เตียงพิเศษที่เหมาะสำหรับคนพิเศษ


ผู้ที่ล่วงลับทั้งหมดที่เคยอยู่ที่นั่นแล้วทนไม่ไหวแล้วกลายเป็นอาจารใหญ่ อาจารย์ใหญ์จะได้รับเกียรติได้ไปนอนในนี้
ช่องที่ๆผมรับรองว่าถ้าคุณเป็นพัสดีในตึกนี้คงไม่กล้าเข้าไกล้Auschwitz I
เดิมทีเป็นเช่นนี้แต่ถูกทิ้งร้างไป55ปีจนได้รับการบูรณะใหม่ซึ่งยังคงบูรณะอยู่
ที่พังลงมาแล้ว