Can't find it? here! find it

Saturday, September 6, 2008

Chinese pyramid

ปริศนา ปิระมิดในประเทศจีน
ปิระมิดจำนวนมากมาย อ้อมล้อมไปด้วยพื้นที่ กสิกรรม
ภาพถ่ายจากเครื่องบินปิระมิด ในพื้นที่ต้องห้ามของรัฐบาลจีน ณ มณฑลซานซีกาลครั้งหนึ่ง ยังไม่นานเท่าไหร่ Hartwig Hausdorf นักสำรวจชาวเยอรมัน ซึ่งไปท่องเที่ยวในจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 1994 ด้วยความบังเอิญหรือจงใจก็ไม่ทราบ เขาได้แอบเดินท่อมๆเข้าไปสำรวจในบริเวณพื้นที่ต้องห้ามของรัฐบาลจีน ในมณฑลซานซี Hausdorf ได้ถ่ายภาพของโบราณสถานบางอย่างออกมา ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นในหน้านี้แหละครับ โบราณสถานพวกนี้ทำเอา Hausdorf ถึงกับตะลึงงัน ช่ายยยครับ ใครล่ะจะเชื่อว่า ในจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีปิระมิดจำนวนมากมายตั้งตระหง่านอยู่แบบนี้
ปิระมิดแห่งนี้ มีความสัมพันธ์อื่นใดกับปิระมิดในพื้นที่อื่นหรือเปล่า Hausdorf ได้เขียนในหนังสือของเขา ซึ่งพิมพ์ออกมาจำหน่ายในภายหลังว่า ปิระมิดมากมายเหล่านี้ มีอายุมากกว่า 4500 ปีขึ้นไปอย่างไม่ต้องสงสัย ปิระมิดส่วนใหญ่ถูกทำขึ้นมาจากดินเหนียว ซึ่งแข็งโป๊กอย่างกับหิน มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเสียหายไป คาดว่าเกิดการการกัดเซาะหรือพังทลายตามธรรมชาติ และก็มีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เสียหายไปเพราะน้ำมือของมนุษย์ แหม.. ก็มันดันไปตั้งอยู่ในพื้นที่กสิกรรมนี่ครับ เกะกะกีดขวางแบบนี้เค้าจะเอาไว้ทำไม บางหลังมีขนาดใหญ่พอๆกับปิระมิดในเมืองติโอติฮัวกันของชาวอินคา ปิระมิดแทบทุกหลังมีการต่อเติมวิหารเล็กๆเอาไว้บนยอดด้วยครับ ทำให้นักโบราณคดีอดฉงนฉงายไม่ได้ว่า ใครหนอ ที่มาสร้างปิระมิดเหล่านี้เอาไว้ และมันมีความสัมพันธ์อื่นใดกับปิระมิดในพื้นที่อื่นหรือเปล่า ถ้าปิระมิดเหล่านี้ตั้งอยู่ในโลกเสรีก็ดีนะครับ อย่างน้อยก็พอไปเยี่ยมชมศึกษาได้ แต่นี่พี่แกดันมาตั้งอยู่หลังม่านไม้ไผ่อย่างจีน ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเงียบฉี่ ไม่มีถ้อยแถลงการใดๆออกมา
สำหรับท่านใดที่ศึกษาประวัติศาสตร์ หรือ มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมจีนดีพอ หากมีรายละเอียดเรื่องนี้กรุณาบอกกันด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งMyestery of Chinese pyramid are so many. Surround by farms.
Forbidden location of Chinese government of Shanxi village.Of not fars apon. Hartwig Hausdorf German discover has been to China since 1994. With any purpose or not i'm not sure. He has hijacking into the forbidden place He has taken photo from that place It's what you saw in those preview These are making Hausdorf sufprises. yes! Who going to believe that in China are so many pyramid. Is it relate to any other places or not. He has wrote the other book into his notebook. And publishes later about these pyramid. These are about more than 4500 years without any condition. This pyramid made by mude. strong as rock. some of them are lost by the time, But some of them are lost by humen's activity. Ouch man they are in the farm man Some of the building are making archeologist felt confusing. That who construct it?

No comments: