Can't find it? here! find it

Wednesday, February 11, 2009

Japanese infantry+uniformพวกเขา......คือนักรบผู้แสนสุขุมเยือกเย็น
พวกเขา.......คือสัญลักษณ์ของความไม่กลัวใครหรืออะไรแม้ความตาย
พวกเขา.........คือผู้รับใช้โอรสแห่งสุริยันและสุริยเทพอะมาเทระทสึ เทนโนเฮนดะ
พวกเขา..........คือผู็ซื่อสัตย์ต่อโอรสแห่งสุริยันและสุริยเทพอะมาเทระทสึ เทนโนเฮนดะ
พวกเขา...........คือผู้สืบเชื้อสายจากอัศวินหรือซามูไร
พวกเขาถูกเรียกรวมๆว่า นักรบแห่งจักรวรรดิ

No comments: