Can't find it? here! find it

Wednesday, February 11, 2009

Japanese infantry+uniform(2)พวกเขา......คือนักรบผู้แสนสุขุมเยือกเย็น
พวกเขา.......คือสัญลักษณ์ของความไม่กลัวใครหรืออะไรแม้ความตาย
พวกเขา.........คือผู้รับใช้โอรสแห่งสุริยันและสุริยเทพอะมาเทระทสึ เทนโนเฮนดะ
พวกเขา..........คือผู็ซื่อสัตย์ต่อโอรสแห่งสุริยันและสุริยเทพอะมาเทระทสึ เทนโนเฮนดะ
พวกเขา...........คือผู้สืบเชื้อสายจากอัศวินหรือซามูไร
พวกเขาถูกเรียกรวมๆว่า นักรบแห่งจักรวรรดิ
天皇武太tennnobutai-imperial soldier. พวกเขาอาจจะไม่มีกลุ่มหรือหน่วยรบที่เป็นทางการเหมือนเยอรมันก็จริงอยู่แต่พวกเขามีสถานะเหมือนกันคือสู้ัเพื่อจักรวรรดิ

No comments: