Can't find it? here! find it

Tuesday, July 21, 2009

อดอล์ฟ ไอค์เมินน์ (Adolf Eichmann)

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/Wannsee/Eichmann.jpgอดอล์ฟ ไอค์เมินน์ (Adolf Eichmann)
   ไอค์เมินน์ นั้น เกิดในปี ค.ศ. 1906 ที่ประเทศออสเตรีย และเคยมีอดีตเป็นเซลล์แมนที่ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพเท่าไหร่นักแต่เมื่อ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของหน่วยเอส.เอส. เข้าเท่านั้น แววนักฆ่าโหดก็จับรัศมีในตัวเขาทันทีกล่าวคือ ไอค์เมินน์ นั้นเข้าไปทำงานหน่วยงานอพยพชาวยิวที่ รีนฮาร์ด เฮย์ดริช เปิดรับสมัครอยู่ และได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในด้านการรีดนาทาเร้นชาวยิวจนได้เงินมาก มายมหาศาลส่งเข้าคลังของเอส.เอส. ชนิดที่เฮย์ดริชนั้นพอใจเป็นอย่างมาก
ความ เข้มแข็งและความอุตสาหะในการทำงานจนประสบความสำเร็จจากศูนย์รีดเงินที่ เวียนนาและปรากนั้ทำให้ไอค์เมินน์ถูกเรียกตัวเข้าสู่กรุงเบอร์ลิน-เยอรมัน เป็นการด่วนและที่เบอร์ลินนี่เองที่ ไอค์เมินน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยศูนย์กลางขนย้ายชาวยิว(Chief of the Reich Centre of Jewish Emigration) ซึ่งมีหน้าที่บริหารดูแลการอพยพชาวยิวประจำศูนย์ใหญ่ที่เยอรมันหรือเป็นผู้ ที่หน้าที่บริหารกิจการการดูแลอพยพชาวยิวในตำแหน่งสูงสุด ไอค์เมินน์นั้นทำหน้าที่ของตนอย่างดียิ่ง จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1941 เฮย์ดริชกล่าวกับ ไอค์เมินน์ว่าช่วงเวลาแห่งการ รีดนาทาเร้นยิว สิ้นสุดลงแล้ว ต่อไปเป็นช่วงเวลาแห่งการ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว ดังนั้น ไอค์-เมินน์จึงเปลี่ยนจากการ รีดเงินชาวยิวเป็นรีดชีวิตชาวยิวแทน
นาซีมอบอำนาจเต็มให้กับไอค์เมินน์ในการขนถ่ายชาวยิวทั่วภาคพื้นยุโรปให้เดินทางไปยัง ค่ายมรณะ (Death Camp) ต่างๆที่นาซีได้สร้างเอาไว้ ไอค์เมินน์ได้ส่งชาวยิวไปยังค่ายเอาชวิตซ์มากที่สุด ซึ่งเป็นค่ายมรณะค่ายใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ไอค์เมินน์เป็นผู้นำพาชาวยิวผู้เคราะห์ร้ายจากทั่วเยอรมัน ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ฮังการี เชคโกสโลวะเกีย กรีซ และโปแลนด์ ไปสู่ห้องรมแก๊ส สู่คมกระสุนของทหารนาซี สู่การอดอาหารจนตาย
สุดท้ายไอค์เมินน์ก็ถูกลงโทษด้วยการแขวนคอตามโทษที่ก่อกรรมทำเข็ญกับชาวยิวเอาไว้หลังจากที่หลบหนีมาได้เนินนานถึง 15 ปีเต็มhttp://www2.dsu.nodak.edu/users/dmeier/Holocaust/eich16.jpg
-->

No comments: