Can't find it? here! find it

Thursday, November 27, 2008

unforgivable things:Tuol Sleng

คุกนี้เคยทำร้ายผู้ที่ตายโดยความไม่ชอบธรรม
ที่นี่เป็นทั้งโรงเรียน
โรงงานและคุกในเวลาเดียวกัน
บล็อกบี ที่สำหรับพักผ่อนบล็อกซี ลานสำหรับอะไรนั้นขอไม่พูดท่านคงไม่อยากได้ยินมัน
ที่แน่ๆนั่นไม่ใช่ตาข่าย แต่เป็นลวดหนามสำหรับกันคนฆ่าตัวตายและหนี
ห้องพักนักโทษแบบง่าย(เพราะไม่มีงบ)
คุกพิเศษสำหรับนักโทษที่ทำวีกรรมพิเศษ

พวกเขาพักผ่อนบางคนแค่ทำผิดเพียงเล็กน้อย

No comments: