Can't find it? here! find it

Sunday, April 20, 2008

ประเทศไทยจะกลายเป็นทะเลทรายเพราะ Double A

> > > ประเทศไทยจะกลายเป็นทะเลทรายเพราะ Double A (ในหลวงทรงเตือนแล้วไม่ฟัง)
> > > เราไม่มีเจตนาที่จะทำลายหรือป้ายสีอะไรในบริษัท Double A ทั้งนั้น
> > > เพียงแต่ต้องการเปิดเผยความจริงแก่ทุกคน
> > > อย่างที่หลายๆคนคงจะเห็นในโฆษณาเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรหลายคนหันมา
> > > ปลูกต้นกระดาษ Double A โดยอ้างว่าปลูกแล้วจะรวยขึ้นทันตาเห็น
> > > ก่อนอื่นอยากบอกก่อนว่าที่จริงต้นไม้ที่ว่านั้นก็คือ
> > ต้นยูคาลิปตัสที่ได้ทำการดัดแปลงพันธุกรรมแล้วนั่นเอง
> > > เราเป็นนักท่องเที่ยว ที่เพิ่งกลับมาจากแคมป์ปิ้งที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
> > > ตามทิวเขาจะมีต้นไม้ที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันมาก
> > > ต้นไม้เหล่านั้นจะเรียงตัวกันเป็นแถวๆดูแล้วสวยงามสูงใหญ่
> > > ภายหลังได้รู้ว่านั่นก็คือไร่ยูคาลิปตัสจากวิทยากรภายในอุทยานนั้น
> > >
> > > ท่านวิทยากรได้พูดให้เราฟังว่า
> > > การนำต้นยูคาลิปตัสหรือต้น Double A มาปลูกนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงมาก
> > > ในหลวงท่านก็เคยดำรัสไว้ว่าชาวบ้านไม่ควรน ำต้นเหล่านี้มาปลูก
> > > เพราะมันเป็นพืชต่างถิ่นท่านวิทยากรก็เสริมว่าต้นยูคาเป็นพืชเชิงเดี่ยว
> > > เมื่อปลูก! แล้วจะส่งผลให้พื้นแผ่นดินในบริเวณนั้นแห้งผาก
> > > เนื่องจากมันจะดูดซึมน้ำอย่างรวดเร็วและต้องการน้ำมาก
> > > ทำให้รากของต้นๆหนึ่งอาจยาวได้ถึง 20 เมตรเลยทีเดียว
> > > เมื่อดินบริเวณนั้นถูกดูดน้ำจนหมดผืนดินก็จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด
> > > ว่าแล้ววิทยากรก็หยิบดินให้เราดูแล้วโปรยลงพื้นมันคือทรายชัดๆ
> > > แทนที่จะเป็นดินในป่าแบบนี้
> > > แล้วเราอยากให้ทุกคนคิดดูถ้ามีการปลูกต้น Double Aเป็นจำนวนมาก
> > > ผู้คนได้ผลกำไรอย่างงอกงามในการทำธุรกิจกับแผ่นดินของชาติ
> > > แต่นานๆไปเล่าจะเกิดอะไรขึ้น !
> > > ผืนแผ่นดินไทยในอนาคตก็มีโอกาสจะกลายเป็นทะเลทรายได้
> > > ไม่ใช่ว่าการปลูกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องดีนะคะแต่สำหรับเจ้าต้นยูคานี้
> > > เป็นต้นไม้ที่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปลูกในภูมิภาคแบบประเทศไทยเลย
> > >
> ดิฉันเป็นแค่คนตัวเล็กๆไม่มีหน้าที่ใหญ่โตอะไรในวงสังคมไม่มีสิทธิ์ห้ามใครได้
> > > แต่อยากให้ทุกคนช่วย เผยแพร่เรื่องนี้ด้วยนะคะ
> > > เพราะเราคิดว่าในหลวงท่านก็ทรงห่วงเรื่องนี้เหมือนกัน
> > > ขอบคุณค่ะที่อ่านมาจนถึงตอนจบ............

No comments: