Can't find it? here! find it

Monday, March 10, 2008

ชี่กง

ทึ่ง พลังชี่กง หนุ่มจีนย่างปลามือเปล่า

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เมื่อ 9 มี.ค. นายเหอ ตี้เหิง ชาวจีน ที่อ้างตนว่า มีพลังจิตและตั้งสมญานามให้ตัวเองว่า"อัคคีเทพ" โชว์พลังจิต ย่างปลาด้วยมือเปล่า ให้ผู้ชมราว 7,000 คนในโรงละครลาร์ก ในเมืองกวางโจว ได้ตกตะลึง โดยนายเหอใช้สองมือเปล่าถือปลาสดไว้และใช้เวลารวบรวมพลังจิตไม่ถึง 1 นาที ฝ่ามือก็เกิดควันไฟขึ้นและปลาในมือเริ่มสุก เจ้าของสมญา "อัคคีเทพ" เผยว่า ตนรวบรวมพลังจิตด้วยวิธี "ชี่กง" เพ่งคลื่นสมองไปยังปลาในมือ และคิดว่า กำลังย่างปลาตัวหนึ่งด้วยแก๊สอุณหภูมิสูง 1,000 องศาเซลเซียส พร้อมกับกล่าวว่า "พลังจิตสามารถเอาชนะธรรมชาติได้" สำหรับ "ชี่กง" เป็นศาสตร์ของจีนที่มีมาแต่โบราณ หลักการคือ รวบรวมพลังภายใน หรือพลังลมปราณแล้วเพ่งกระแสปล่อยพลังงานออกมาทางฝ่

No comments: