Can't find it? here! find it

Monday, July 28, 2008

himeji castle

  สำหรับประเทศที่มีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์นั้น มักจะมีปราสาทราชวังให้พบเห็นอยู่บ่อย ๆ ซึ่งปราสาทราชวังตาง ๆ นั้นก็จะแฝงความงดงามตามแบบฉบับของแต่ละประเทศเอาไว้ และเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการปกครองโดยระบบกษัตริย์มาตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน และปราสาทต่าง ๆ บางแห่งก็กลายเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงคนรุ่นหลัง 

  ว่ากันว่าปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่นนั้นมีมากมายหลายแห่งกระจายทั่วไปตามเกาะญี่ปุ่นที่เป็นเขตเมืองหลวงสำคัญ ๆ ในอดีต และหนึ่งในปราสาทที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความงดงาม ก็คงต้องยกให้ปราสาทฮิเมะจิที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น


  ปราสาทนี้ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ ปราสาทแห่งนี้นับได้ว่ามีความสวยงามอ่อนช้อยตามแบบฉบับญี่ปุ่นไว้ทุกกระเบียดนิ้ว แต่ภายใต้ความสวยงามที่เห็นนั้นแอบแฝงไปด้วยค่ายกลที่เอาไว้หลอกล่อศัตรูมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางเดินที่คดเคี้ยว เส้นทางแคบ ๆ ทางตันต่าง ๆ ที่มีอยู่รายรอบตัวประสาทที่ทำให้ศัตรูหลงทางได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเรื่องนี้นักท่องเที่ยวผู้กล้าลองดี ไม่เชื่อตามที่ไกด์บอก ต่างร้องไห้มานักต่อนักแล้ว เพราะความรั้นที่อยากจะลองของเลยได้หลงทางจริง ๆ ซะอย่างนั้น

  นี่ยังไม่นับรวม แนวกำแพงที่จะมีช่องเล็ก ๆ สำหรับใส่ธนูยิงข้าศึก หรือกำแพงที่สูงราดชัน ที่มีการเตรียมไว้เพื่อสามารถเทน้ำร้อน ลงมาราดใส่ข้าศึกที่คิดจะลอบเข้ามาภายในปราสาท ตลอดจนถึงตัวกำแพงปราสาทที่มีความหนามากขนาดที่ว่ากระสุนของข้าศึกไม่สามารถยิงทะลุเข้าไปได้ จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้ไม่เคยมีศัตรูผู้ใดย่ำกรายเข้ามาได้เลย


  ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ถูกสร้างโดยโชกุน อากะมัทซึ ซาดะโนะริ หลังจากที่โชกุนผู้นี้เสียชีวิตลงปราสาทแห่งนี้ก็ผลัดเปลี่ยนเจ้าของมากกว่า 30 คนตามแต่ยุคสมัยว่าโชกุนผู้ใดที่จะสามารถก้าวขึ้นมามีอำนาจได้ และในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนเจ้าของก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมความความนิยมชมชอบของโชกุนแต่ละคน แต่โชกุนผู้ที่ครอบครองปราสาทแห่งนี้เป็นระยะเวลานานที่สุดคือ โชกุน อิเกะดะ เทะรุมัทซึ โชกุนผู้นี้เป็นครอบครองปราสาทแห่งนี้เป็นคนสุดท้ายจนเมื่อ ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเมจิ ที่เหล่าโชกุนถูกกวาดล้างให้สิ้นไป หลังจากนั้นปราสาทแห่งนี้ก็ตกเป็นสมบัติของรัฐบาลแทน  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ บ้างก็อ้างว่าเป็นเพราะวิญญาณของเจ้าของปราสาทที่ช่วยปกป้องปราสาทแห่งนี้ให้พ้นภัย แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างบอกว่าเป็นเพราะชาวบ้านในสมัยนั้นช่วยกันเอาผ้าสีดำมาคลุมปราสาทแห่งนี้ เพื่อพรางตาจากทหารสหรัฐต่างหาก 

  และถ้าถามไปถึงกองทัพสหรัฐก็จะได้รับคำตอบว่า เป็นเพราะพวกเขามีนโยบายหลักว่า ถ้าเป็นไปได้ พวกเขาจะพยายามไม่ทิ้งระเบิดในเขตวัด ปราสาท หรือสถานที่สำคัญที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน จึงทำให้ปราสาท ฮิเมะจิรอดพ้นเงือมมือการทำลายล้างจากสหรัฐมาจนทุกวันนี้ เพราะหากสหรัฐจะปล่อยระเบิดไม่เลือกที่จริง ๆ ก็มีสิทธิ์ที่ปราสาทแห่งนี้จะไม่เหลือซากได้
   


  For the country who have the monarchy as the leader. Those are always have the castle. Every castle they have their won sweetness

  Who i talking about Japan. They using the monarchy as the leader until present day.


  In the past they say that. In Japan are so many castle surround and locate almost everywhere in the ancient time of Japan
  On of the most beautiful are Himeji castle, and this is the 1st japan's wonder of the world.

  This castle are in the Kobei. This castle are really absolutely beautiful in Japanese style. But inside are so many mine, and the traps. They are like........... long way walk. small road, dead ends. They are making many Samurai, Ahigaru, Nagigata,Busya,and Tencai easily go into the traps

  Some of the traveller are do not believe and just go inside and get the traps and regret on the guild many. 

  This is not counting on the hole for the archer's fire, or high wall. They also have the heat oil. to killing many of enemy And even they using the onager to fire, or blow to the wall. That's why no enemy are dare to stay close.


  This castle are design and built by Shogun Akamatsu Sadanori After this shogun dead. this castle are changing 30 person of shogun. Everytime they changing the shogun. Inside the castle are changing inside too. But the longest shogun who ruled the castle is Ikede terumatsu This shogun are ruled this castle until The Emperor Meiji. When the emperor of Japan are back All of the Shogun are exterminated, And this castle are belonged to the governor.


  In WW2 USA are spread the bomb in to Japan. Japan are beneath the ruin. Some of them said that the soul of The Shogun who lived in this castle were prevent the danger from this castle. But actually the soldier are using the black clothes. To cloak the castle from American army, and marine. If u asking the USA they say that they are not going to bomb the Temple, castle, shrine all those zone. That's why the castle are not getting destroy and live until now. If America are land the bomb shuffle. It shalln't live.


No comments: