Can't find it? here! find it

Thursday, July 10, 2008

Omega3เป็นแคปซูลไสที่ใส่น้ำมันปลาแซลม่อน กินหร้อมๆกับอาหารที่กินอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งช่วยควบคุมน้ำหนักให้คงที่"กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นสารที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงหัวใจทั้งของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่กำลังเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด" กรดไขมันโอเมก้า 3 ได้รับการค้นพบมานานแล้วว่าเป็นสารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย โดยจากการศึกษาทางด้านคลินิคพบว่าส่วนสำคัญของโอเมก้า 3 ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาจาก DHA (กรดโดโคซาเฮกซาอิโนอิก) เป็นส่วนใหญ่ และอีกส่วนหนึ่งมาจาก EPA (กรดไอโคซาเปนทาอิโนอิค)
แม้ว่าโอเมก้า 3 ที่สกัดจากพืชอย่างแฟล็กซีดออยล์จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆ ด้านด้วยกันก็ตาม แต่การบริโภคโอเมก้า 3 จากแหล่งอาหารดังกล่าวอาจทำให้เราพลาดประโยชน์อีกนานัปการที่ควรได้รับจาก DHA และ EPA ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำมันจากพืชจะไม่มีส่วนประกอบของ DHA หรือ EPA แต่กลับไปมีสารจำพวกกรดอัลฟาไลโนเลนิค (ALA) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ DHA และ EPA แทน
ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องแปรสภาพ ALA ไปเป็น DHA และ EPA อย่างไรก็ตาม หากสุขภาพของเรามีความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือร่างกายกำลังเสื่อมสภาพตามอายุขัยที่เพิ่มขึ้นแล้ว การแปรสภาพดังกล่าวก็จะมิอาจเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ DHA และ EPA ในรูปแบบธรรมชาติที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายนั้นพบในน้ำมันปลาเท่านั้น ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระในการแปรสภาพดังกล่าวข้างต้นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม น้ำมันปลาที่ได้จากธรรมชาติยังมีข้อด้อยอีกหลายประการ กล่าวคือ
มีสารปนเปื้อนปริมาณมาก โดยมาในรูปของ PCBโลหะหนักและสารปรอท มี DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีประโยชน์ที่สุดของน้ำมันปลา ในปริมาณที่ไม่สูงนัก
หมายเหตุ: เนื่องจากน้ำมันปลาชนิดแคปซูลส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากประเทศที่เป็นแหล่งผลิตและบรรจุเม็ดแห่งเดียวกัน ทำให้ต้องค้างอยู่ในรถขนส่งเป็นเวลานาน หรือต้องได้รับการแปรสภาพหรือปรุงแต่งสารเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นเหม็นหืน

Xtend-Life ตระหนักถึงข้อด้อยเหล่านี้มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2546 จึงได้หันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งก่อเกิดเป็นผลสำเร็จได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาอันสมบูรณ์แบบภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี!
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น¦สารประกอบน้ำมันปลาที่มีความบริสุทธิ์ทัดเทียมกับเภสัชภัณฑ์ซึ่งผ่านการกลั่นกรองในระดับโมเลกุล ปราศจากสารปนเปื้อน และมี DHA ในปริมาณที่สูงมากเป็นพิเศษ!
คุณสมบัติข้างต้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเย็นในทะเลลึกแถบประเทศนิวซีแลนด์ที่มีชื่อว่าโฮกิ ตามธรรมชาติแล้วปลาพันธุ์นี้จะอุดมไปด้วย DHA ในปริมาณที่สูงมากซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นเมื่อผ่านกระบวนการกลั่นบริสุทธิ์ โดยปลาชนิดนี้สามารถหาจับได้ในแถบทะเลทางใต้ที่ยังคงความดั้งเดิมตามธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งแน่นอนว่าปลาดังกล่าวจะปราศจากสารปนเปื้อนอย่างสิ้นเชิง
อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ¦ ขั้นตอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจับปลาแล้วนำมาผ่านกระบวนการต่างๆ จนกระทั่งการบรรจุเม็ดแคปซูลน้ำมันปลา/เอสเตอร์นั้นล้วนแล้วแต่ดำเนินการในประเทศนิวซีแลนด์เพียงแห่งเดียวภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีสารปนเปื้อนตกค้างที่มักเกิดขึ้นจากขั้นตอนต่างๆ ที่มีมากเกินไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาสูตรในการผลิตในรูปของเอสเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปของไตรกลีเซอไรด์ที่มักพบในผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เนื่องจากร่างกายของเราจะต้องเปลี่ยนไตรกลีเซอไรด์ให้กลายเป็นเอสเตอร์ก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ ดังนั้นการบริโภคในรูปของเอสเตอร์โดยตรงตั้งแต่แรกจะช่วยให้ประสิทธิผลทางชีวภาพขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น!
และประการสุดท้ายก็คือ... ความบริสุทธิ์และความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มสารเสริมหรือสารกันบูดใดๆ ลงในผลิตภัณฑ์
ถึงผู้บริโภค....จากใจวอร์เรน แมทธิว ประธานกรรมการของบริษัท Xtend-Life
ไม่เพียงแต่ลูกค้าเท่านั้นที่คาดหวังให้บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำมันปลาที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่ศักยภาพจะเอื้ออำนวย แต่ยังรวมไปถึงพนักงานและทีมงานทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ตัวผมเองและครอบครัีว ดังนั้นบริษัทฯ จึงยึดมั่นเสมอมาในแนวคิดที่ว่าเราจะไม่ยืดหยุ่นในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพโดยเด็ดขาด
ในความเป็นจริงแล้วบริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบที่จะนำมาใช้กับสูตรที่มีอยู่ได้จากประเทศโลกที่สาม (เช่นเดียวกับผู้ผลิตส่วนใหญ่) โดยมีต้นทุนเพียง 1 ใน 10 ของราคาน้ำมันที่หาได้ในประเทศเท่านั้น แต่บริษัทฯ ไม่ต้องการเช่นนั้นเนื่องจากแม้ว่าน้ำมันดังกล่าวจะสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ แต่ก็ต้องมีการเติมสารเสริมเพื่อป้องกันการเน่าเสียในระหว่างขนส่งเช่นเดิม

นอกจากโอเมก้า 3/DHA จะมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงและกระตุ้นการทำงานของระบบหัวใจหลอดเลือดและสมองแล้ว งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าโอเมก้า 3 ยังช่วยป้องกันและรักษาอาการและความผิดปกติในร่างกายหลายอย่าง เช่น:
อาการแพ้ สุขภาพผิวหนัง ปวดตามข้อและโรคเกาต์ โรคเบาหวาน ระบบภูมิคุ้มกันและมะเร็ง ปัญหาทางด้านสุขภาพของสตรีการทำงานของสายตา โรคเกี่ยวกับการติดเชื้อและอักเสบในช่องท้อง ด้วยสูตร Total Balance น้ำมันปลาโอเมก้า 3/DHA ของ Xtend-Life จะเข้าไปมีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการรักษาสุขภาพประจำวันของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าใดก็ตาม!


ขณะนี้ทางเรายินดีจะขายสิ่งที่ค่าทางสุขภาพให้กับท่านวันนี้ สนใจติดต่อ
0891747032-ธนคลัง
0891818966-ธนคลัง
E-MAIL: kurosameshin@hotmail.com
icadate@hotmail.com
รายการอื่นๆ
Website: http://huoto.tarad.com/

1 comment:

เรียนต่อต่างประเทศ said...

ขอบคุณมากครับ สำหรับบทความ