Can't find it? here! find it

Tuesday, March 10, 2009

Imagawa clan

Battle of Okehazama and death

รูปหลุมศพของ Yoshimoto ณ Okehazama

ฤดูร้อนปี 1560, หลังจากการร่วมกลุ่มของ สามตระกูลเข้าด้วยกันของอิมากาวะทาเคดะและโฮโจ โยชิโมโตะได้ทำการมุ่งหน้าไปเมืองหลวงพร้อมๆกับโตกุคาวะ อิเอยาสุ หรือตอนนั้นเดิมชื่อ Matsudaira Motoyasuแห่งMikawa
พร้อมด้วยทหารประมาณ 25000 นาย
Yoshimoto ได้ทำการคิดและไตร่ตรองอย่างรอบคอบที่ว่าเขามีทหารเพียง 40000 นายเท่านั้น. ซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้ทำให้แคว้นต่างๆ ต่างเกรงกลัว, Oda Nobunaga แห่งหมู่บ้าน Owari ได้เห็นจุดบอกของกอลกำลังนี้

ช่วยชัยชนะที่ได้อย่างต่อเนื่อง, ทหารของ Yoshimoto จึงชะล่าใจ วันๆเอาแต่ฉลองกินเหล้ากินสาเก และการโจมตีที่ไม่คาดฝันจำนวน3000นายของโอดะ. ซามูไรของโอดะ โมริ ชินสุเกะ และ ฮัตโตริ โคเฮตะได้บุกเข้าลอบโจมตีและสังหาร ณหมู่บ้าน Dengakuhazama.

อิมากาวะอุจิซะเนะ ได้สำเร็จราชการแทนหลังจากโยชิโมโตะตายแต่นั่นคือจุดจบของตระกูลอิมากาวะ. Ujizaneได้ถูกว่าจ้างหรือรับใว้ให้ไปทำหน้าืัืัที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนในตระกูลโตกุคาวะ

โยชิโมะโตะมีหลุมศพและศพได้ถูกฝังในวัดไดเซจิในเมือง Toyokawa
Suruga

* Imagawa Kuniuji (1243-1282)
* Imagawa Morouji (1261-1323)
* Imagawa Norikuni (1295?-1384)
* Imagawa Noriuji (1316-1365)
* Imagawa Yasunori (1334?-1409?)* Imagawa Norimasa (1364-1433)
* Imagawa Noritada (1408-1461?)
* Imagawa Yoshitada (1436-1476)
* Imagawa Ujichika (1473?-1526)
* Imagawa Ujiteru (1513-1536)* Imagawa Yoshimoto (1519-1560)
* Imagawa Ujizane (1538-1615)
* Imagawa Naofusa (1594-1662)
* Imagawa Ujinari (1642-1673)
* Imagawa Ujimichi (1668-1699)* Imagawa Noritaka (1694-1712)
* Imagawa Norinushi (1698-1728)
* Imagawa Norihiko (1716-1749)
* Imagawa Noriyasu (1731-1784)
* Imagawa Yoshiaki (1756-1818)* Imagawa Yoshimochi (1786-1839)
* Imagawa Yoshiyori (1810-1841)
* Imagawa Norinobu (1829-1887)
* Imagawa Yoshihito

No comments: