Can't find it? here! find it

Monday, March 30, 2009

Irosoku yamamotoหัวหน้าทัพเรืออิโรโซงุ ยามาโมโต้(山本五十六 ,ยามาโมโตะ อิโซโรงุ) (4 เมษายน 1884 – 18 หมษายน 1943)เป็นหัวหน้าและเ้ปแ็นหัวเรี่ยวหัวแรงแดกองจักวรรดิในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง, จบจากวิทยาลัยกองทัพเรือญี่ปุ่น และจบจากวิทยาลัยการเดินเรือจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (1919–1921).


ยามาโมโตะมีส่วนร่วมในการคทำศึกใหญ่ทางทะเลเกือบทั้งหมด, และได้อาสากับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และปรับปรุงแก้ไขในการทำศึกทั้งหมด โดยเฉาะการพัฒนาวิธีการบินและการโจมตี.เขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือในยุคปลายสงครามโลก.
เขาตายขณะเดินทางบินไปตรวจสอบพิสัยบนเกาะโซโลมอน เครื่องบินของเขา G4M ได้ถูกลอบโจมตี P-38 ความตายของเขานำมาซึ่งขวัญกำลังใจของกองทัพญี่ปุ่นทั้งหมด

พิธีเผาศพอันทรงเ้กียรตืของนายเรือยามาโมโตะ

No comments: