Can't find it? here! find it

Wednesday, May 6, 2009

Hitler's hand:Dr. Joseph Goebbels

ดร. โจเซฟ เกิบเบิลส์(Joseph Goebbels) ผู้เปรียบดุจแขนซ้ายของฮิตเลอร์
จากเด็กหนุ่มผู้ยากจนแต่มีความอดทนใความมุมานะอย่างสูง อันเป็นลักษณะในตัวของเขาประกอบกับความที่เป็นคนซื่อสัตย์และมีอัจฉริยภาพทางด้านความคิดเป็นเลิศ และที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มิใช่ใครที่ไหน เขาคือ ดร.โจเซฟ เกิบเบิลส์ นั่นเอง ถ้าเปรียบแล้วเขาก็เป็นดุจดังแขนของผู้นำแห่งอาณาจักรไรซ์
29 ตุลาคม พ.ศ.2421 (ค.ศ. 1878) คือวันที่เขาถือกำเนิด ณ เมืองไรท์ ประเทศเยอรมนี จากครอบครัวชาวนาในชนบท ซึ่งสภาพทางครอบครัวก็อยู่ในฐานะยากจน แต่จากความที่ตนเองนั้นเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นทุนอยู่แล้วและก็รักความก้าวหน้าในชีวิต ทำให้เขาซึ่งขณะเรียนอยู่นั้นสามารถสอบชิงทุนของรัฐบาลได้ และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อได้มีโอกาสศึกษาต่อแล้ว
เกิบเบิลส์ทุ่มเทในหน้าที่การเรียนอย่างหนักจนต่อมาอีกไม่กี่ปีเขาก็สามารถสำเร็จการศึกษาขั้นสุงสุดในระดับปริญญาเอก ในสาขาประวัติศาสตร์วรรณคดีจากมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กอย่างน่าภาคภูมิใจด้วยความมุมานะของตนเองในที่สุด
เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยมาแล้วก็หันมาประกอบอาชีพในด้านสาขาที่ตนสำเร็จเช่นเป็นนักเขียน นักประพันธ์ และนักข่าวมาระยะหนึ่งแต่ต่อมาไม่นานช่วงนันเองเหตุการณ์บ้านมืองของประเทศเยอรมนีในขณะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองอยู่ และก็มีพรรคการเมืองและก็มรพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งซึ่งชื่อว่า พรรเยอรมันนาซี (naze) หรือ “พรรคเยอรมันเนชั่นโซเซียลลิสต์” เพิ่งจะถูกก่อตั้งขึ้นมาใหม่ ทำให้เป็นช่วงที่พรรคกำลังทำการขยายมวลชนและประชาสัมพันธ์ให้พรรคนั้นเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนชาว
เกอเบิ้ลกับการกล่าวสุนทรพจน์

          เยอรมันและก็เป็นช่วงที่พรรคทำการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคอีกด้วยจากการติดตามความเคลื่อนไหวและนโยบายของพรรคอยู่ตลอดเวลานั้น ทำให้เกิบเบิลส์ให้ความสนใจต่อพรรคเยอรมันนาซีเป็นอย่างมาก และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ ดร.เกิบเบิลส์ตัดสินใจกระโจนเข้าสู่การเป็นสมาชิกพรรคเยอรมันนาซีก็คือ การที่เขาได้มีโอกาสเข้าฟังการกล่าวปราศรัยของฮิตเลอร์ ปรากฏว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ ฮิตเลอร์ทำให้เกิบเบิลส์เกิดความศรัทธายิ่งนัก จนทำให้เขาตกลงใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคเยอรมันนาซีในทันทีโดยไม่ลังเล
เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคแล้วเขาได้รับความไว้วางใจจากฮิตเลอร์ให้เข้ามาทำในด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ภายในพรรค ด้วยความสามารถอันอัจฉริยะด้วยแล้วเขาได้สร้างผลงานด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นหลายชิ้นให้แก่พรรคจนสามารถประกาศเผยแพร่พรรคและนโยบายของพรรคจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนนำไปสู่ชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งต่อมา
เกิบเบิ้ลและครอบครัว ซึ่งเขาฆ่าตัวตายพร้อมกัีบครอบครัวของเขาไปพร้อมๆกับฮิตเลอร์

          เมื่อพรรคเยอรมันนาซีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งจนได้เป็นรัฐบาลแล้ว จึงได้มีดำริจากฮิตเลอร์ว่า ควรจะมีการก่อตั้งหน่วยงานด้านการสื่อสารขึ้นให้มีความถาวรและเป็นเอกภาพจึงได้ก่อตั้ง “กระทรวงโฆษณาแถลงข่าวและโฆษณาชวนเชื่อ” ผู้ที่ควรจะมาดำรงตำแหน่งอันทรงอิทธิพลแห่งนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ต้องมีความสามารถอย่างยิ่ง ด้วยผลงานอันโดดเด่น ที่ผ่านมาได้ประจักษ์ผลมาอย่างเด่นชัดแล้ว ทำให้ฮิตเลอร์ได้มอบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อนี้ให้แก่เกิบเบิลส์เป็นผู้ควบคุม
ด้วยการที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้มานานแล้ว เกิบเบิลส์ได้ผลิตสื่อและผลงานของเขาเป็นที่โดดเด่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของพรรคและปฏิบัติภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อพรรคและนายของเขามาตลอดช่วงของสงครามอย่างไม่เคยเปลี่ยน ทำให้เขาได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากนายของเขาคือฮิตเลอร์เป็นอย่างมากที่สุดในบรรดาคณะพรรคนาซี จึงไม่แปลกเลยที่หากว่าฮิตเลอร์ไป ณ ที่ใด มักจะปรากฏร่างของเกิบเบิลส์เคียงข้างเขาไปทุกหนทุกแห่งจนกระทั่งทั้งสองจบชีวิตลงในที่สุด
แม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชวิตก็ตาม ในช่วงที่สงครามโลกจะยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมัน ในขณะที่บรรดา คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่หรือบุคคลใหญ่ ๆ ของพรรคก็ต่างละทิ้งฮิตเลอร์ หนีเอาตัวรอดกันทั้งนั้น แต่ปรากฏว่าเกิบเบิลส์แม้มีโอกาสเช่นกันแต่เขาก็ไม่คิดจะทอดทิ้งนายของเขาเลย เพราะเขาพร้อมที่จะเป็นหรือตายอยู่กับนายของเขาได้ตลอดเวลา
จนในที่สุดฮิตเลอร์ตัดสินใจยิงตนเองกับภรรยาจนเสียชีวิต เกิบเบิลส์เองก็ตัดสินใจทำตามแบบนายของตนโดยการ กรอกยาพิษให้ลูกของตนจนตายทั้งหมด 6 คน แล้วจัดการตนเองกับภรรยาด้วยการยิงตัวตายตามกันหมดทั้งครอบครัว ตามนายฮิตเลอร์ของเขาไปตลอดกาลชั่วนิรันดร์ เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) อย่างน่าเศร้าสลด“ปีนให้ไกล ปีนให้สูง
เป้าหมายอยู่บนฟ้า จุดเล็งอยู่ที่ดาว”
Climb away, high arms at the sky spot at the star
(คำจารึก วิทยาลัยวิลเลียมส์)

No comments: