Can't find it? here! find it

Sunday, June 21, 2009

อีทรัสคัน (Etruscans)

อีทรัสคัน (Etruscans)

Hat 1/72 Etruscan Army (8134)

พวก อีทรัสคันเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยคาบสมุทรนี้ โดยอพยพมาจากเอเชียไมเนอร์เป็นพวกนักรบ มีอารยธรรมของตนเอง ยึดครองดินแดนฝ่ายเหนือของคาบสมุทรอิตาลีบริเวณลุ่มน้ำโปเมื่อประมาณ 700 ปีก่อนคริสตกาลอารยธรรมของทรัสคันนั้นแม้จะขุดพบหลักฐานเป็นจำนวนมากแต่ก็ ยังไม่มีผู้ใดอ่านภาษาของพวกเขาได้ ภาษาเขียนเหมือนอักษรกรีกแต่ไม่สามารถจัดเข้าพวกใดๆได้เลยชีวิตสังคมเป็นชาว นา ทำเหมืองแร่ มีพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ มีการทำนายอนาคตจากการสังเกตธรรมชาติ เช่น การบินของนก การตรวจลำไส้ของสัตว์ซึ่งถูกฆ่าบูชายัญ มีลักษณะการตกแต่ง มีหลุมศพแบบชาวอียิปต์ มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบทรงรูปโค้ง วิธีเก็บกักและระบายน้ำ การก่อสร้างโดยใช้หิน การเดินทัพแบบหน้ากระดาน ต่อสู้แบบใช้เครื่องมือหลากชนิด เรียกว่าGladiatorial Combat คือ คู่ต่อสู้ได้ฝึกฝนการใช้อาวุธอย่างชำนาญแล้วต่อสู้ให้ตายกันไปข้างหนึ่ง อาวุธมีทุกอย่าง เช่น หอก แหลน หลาว ดาบ ไม้ สนับมือ ร่างแห สุดแล้วแต่จะใช้ในสถานการณ์อารยธรรมดังกล่าว ชาวโรมันนำมาใช้ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้แบบGladiatorial นั้นได้รับความนิยมชื่นชอบมาก จนมีการสร้าง โครอสเซี่ยม (Coloseum)ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสนามต่อสู้และปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้แหลม อิตาลีในยุคนี้ประกอบด้วยการปกครองของกลุ่มอำนาจ 3ฝ่ายคือ

1.ฝ่ายเหนือของอีทรัสคันในบริเวณแม่น้ำโป

2.กลุ่มละติอุมในแถบลุ่มแม่น้ำไทเบอร์และเนินต่างๆอยู่ตอนกลาง

3.ตอนใต้เป็นส่วนอาณานิคมในอำนาจของกรีก

มี ศูนย์กลางที่เกาะซิซิลี่ที่ต้องการยึดครองภาคตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เร เนี่ยนเพื่อป้องกันการขยายอำนาจของฟนิเซียนที่กรุงคาร์เธจในอัฟริกาเหนือต่อ มาในปี 800 ก่อน คริสตกาล พวกอีทรัสคันได้ขยายอำนาจและอิทธิพลเข้ามาปกครองเขตละติอุมทางตอนใต้และ ปกครองแบบกดขี่เป็นเวลายาวนาน

ชนชาติซึ้งมีอารยธรรมรุ่งเรืองที่สุดในคาบสมุทรอิตาลีก่อนเกิดอารยธรรมโรมันพวกอินทรัสคันมั่งคั่งและทรงอิทธิพลจากการค้าขายกับชาวกรีกและการผลิตข้าวของเครื่องใช้โดยเฉพาะเครื่องโลหะชนชาตินี้เคยมีกองทัพเรือที่กรียงไกรที่สุดในทะเลเมคิเตอร์เรเนียนชาวอีทรัสคันในช่วงที่มีแสนยานุภาพสูงสุดในศวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาลได้ส่งทอดอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมแก่พวกโรมันยุคแรก

No comments: