Can't find it? here! find it

Thursday, August 21, 2008

thailand were big

แผนที่ประเทศไทย..ก่อนจะเสียดินแดน ถึงปัจจุบัน

พอดีเพื่อนส่งข้อมูลแผนที่แผ่นดินไทย
ในอดีตมาให้ดูพอดูแล้วรู้สึกเสียดายแผ่นดินของเรา ในฐานะคนไทยคนหนึ่งจึงอยากให้น้าๆได้ทราบบ้าง
เผื่อบางท่านอาจยังไม่เคยรู้หรือไม่เคยเห็นที่ใหนมาก่อน ยิ่งได้ฟังข่าวเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเขาพระวิหาร
จึงอยากให้คนไทยทุกๆคนรักและสามัคคีกันให้มากกว่านี้ครับ

No comments: