Can't find it? here! find it

Monday, August 25, 2008

็how to revenge ppl. in accultion

ขอมั่วนิดๆหน่อยๆสักบทสองบท แนะนำห้ามทำตามเด็ดขาด

วิธีนี้เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากหมอผีเขมรท่านหนึ่ง โดยให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้
อุปกรณ์
- รูปคนที่เราเกลียด /แค้น
- เลือดแมวดำที่อยู่ในวัด
- ขนอีกาหรือนกแสกก็ได้
- ชามข้าวที่วางหน้าโลงศพที่เพิ่งตายไม่เกิน 7 วัน
- น้ำผึ้งเดือนห้า
- ชะแลงที่สัปเหร่อใช้งัดโลงศพ
- เงินปากผี เอาเฉพาะเหรียญบาท 4 เหรียญ
- หมาที่มีสามขา

พิธีกรรม
1. เริ่มจากให้เราไปหารูปคนที่เราเกลียด/แค้น มา
2. ให้เอาขนอีกาจุ่มเลือดแมวดำเขียนชื่อ วันเดือนปีเกิด คนที่เราเกลียดไว้ด้านหลังรูป
3. ต้องทำพิธีในคืนเดือนมือเท่านั้น
4. ต้องทำพิธีที่หลังป่าช้าตรงหน้าหลุมฝั่งศพที่มีคนลือว่า***นที่สุด
5. ระหว่างการเขียนชื่อต้องพูดเรื่องที่คนๆนั้นทำกับเราไว้ หรือทำให้เราแค้น
6. หลังจากนั้นให้ถือรูปด้วยมือซ้าย แล้วเดินวนขวารอบโบสถ์ 3 รอบ
7. ระหว่างเดินให้พูดชื่อคนๆนั้นไปด้วย
8. สลับด้วยกับการท่องนะโม ถอยหลัง (เดินถอยหลังนะครับ)
9. หลังจากนั้น ให้เทน้ำผึ้งเดือนห้า ใส่ชามข้าวที่วางหน้าโลงศพที่เพิ่งตายไม่เกิน 7 วัน
10. ใส่เงินปากผีลงไปในชาม
11. ให้เอารูปที่ทำพิธีด้านบนใส่ลงไปแช่
12. แล้วเอาออกมาให้หมาสามขาเลีย
13. ทำขั้นตอนที่ 11 และ 12 ซ้ำกัน 12 ครั้ง
14. ชะแลงงัดฝาโลง ให้นำเลือดแมวดำมาทาให้ทั่ว
15. นำไปตากแดด ให้ครบ 7 วัน
16. หลังจากนั้นให้เอารูปที่ผ่านการทำพิธีด้านบนแล้วไปวางไว้ตรงพื้นหน้าบ้านของศัตรูของเรา
17. แล้วให้เด็กกำพร้าพ่อกำพร้าแม่เดินไปกดกริ่ง
18. ส่วนตัวท่านให้ถือชะแลงไว้ให้มั่น
19. พอศัตรูท่านออกมาเห็นรูปตัวเองวางอยู่ที่พื้น
20. ก็ให้เอาชะแลงตีหัวมันเลย

No comments: